Birželio 3 d. Kražių gimnazija šventė Padėkos dieną. Šventėje koncertavo meno mokyklos mokiniai: Meida Gečaitė, Akvilė Staražinskaitė (mokyt. A. Šurna), Ugnius Myniotas, Tadas Ramanauskas (mokyt. D. Baltutis), smuikininkų ansamblis (mokyt. N. Jurgelevičienė), Domantas Saunorius (mokyt. V. Bukantienė), birbynių kvintetas (mokyt. A. Jankus), Žygimantas Bagdonas, Dovydas Sakas (mokyt. S. Jankeliūnas), Rimantas Antanas Miliauskas, Dovydas Dockevičius (mokyt. A. Sutkus).
Gegužės 28 d. tradicinėje liaudies meno šventėje koncertavo mokyklos kolektyvai: pučiamųjų orkestras (mokyt. Vl. Miklovas), folklorinis ansamblis (mokyt. L. Monkevičienė ir O. Gerbenis), liaudiška kapela (mokyt. G. Rukas), liaudies instrumentų orkestras (mokyt. D. Miliauskienė), choreografijos skyriaus merginų šokių kolektyvas (mokyt. L. Monkevičienė ir G. Kazlauskaitė), kanklių ansamblis (mokyt. A. Vilimaitė-Karyznienė), ankstyvojo muzikinio ugdymo grupė (mokyt. Ž. Macaitytė), akordeonistų ansamblis (mokyt. A. Ščeponavičienė), styginių instrumentų orkestras (mokyt. N. Jurgelevičienė, A. Jankus, D. Skruodys, A. Vilimaitė-Karyznienė), BRASS kvintetas (mokyt. Vl. Miklovas), jaunučių ir berniukų jungtinis choras (mokyt. R. Štabokienė, R. čekanauskienė), akordeonistų orkestras (mokyt. V. Bukantienė), jaunių choras (mokyt. B. Pralgauskienė).
Gegužės 27 d. vyko mokytojos metodininkės V. Bukantienės mokinių akordeonų ansamblių koncertas tėveliams. Tėveliams koncertavo Povilas ir Domantas Saunoriai, Emilija Strelkauskytė, Gabija Kušeliauskytė, Augustas Elskis, Dovydas Valantiejus, Julius Ramančiūnas. Mokiniams mušamaisiais pritarė mokytojas A. Sutkus ir trombonu grojo vyresn. mokytojas S. Jankeliūnas.
Gegužės 20 d. Pakražančio gimnazijoje vyko Garbės diena. Joje koncertavo meno mokyklos mokiniai: Valdas Vaištaras, Aistė Gembutaitė (mokyt. A. Ščeponavičienė), Ignas Dzvankauskas (mokyt. A. Jankus) ir Viktorija Brazaitė (mokyt. I. Leskauskienė), Ugnius Myniotas ir Tadas Ramanauskas (mokyt. D. Baltutis), liaudies instrumentų orkestras (mokyt. D. Miliauskienė), Žygimantas Bagdonas (mokyt. S. Jankeliūnas), vokalinis merginų ansamblis (mokyt. G. Špukienė), smuikininkų ansmablis (mokyt. N. Jurgelevičienė), birbynių sekstetas (mokyt. A. Jankus), pučiamųjų kvintetas (mokyt. Vl. Miklovas), akordeonų orkestras (mokyt. V. Bukantienė).
Gegužės 13 d. mokyklos salėje vyko mokytojos metodininkės I. Leskauskienės mokinių koncertas-susirinkimas tėveliams. Jame dalyvavo: Aistė Jasulaitytė, Kamilė Fetingaitė, Jokūbas Norvaišas, Viktorija Jankauskaitė, Emilija Norvaišaitė, Greta Radavičiūtė, Erika Vasiliauskaitė, Evelina Zeringytė, Kristė Norvaišaitė, Silvija Gedraitytė, Iveta Dumšaitė.
Gegužės 12 d. vyresn. mokytojai R. Povilaitiėnė ir V. Šveikauskas organizavo solfedžio konkursą „7 natos“. Geriausiai pasirodžiusiems ir daugiausiai taškų surinkusiems mokiniams – Saulei Jankeliūnaitei, Viktorijai Jankauskaitei, Emilijai Norvaišaitei, Erikai Vasiliauskaitei – buvo įteikti diplomai, kitiems dalyviams – padėkos.
Gegužės 7 d. meno mokyklos salėje vyko mokytojos metodininkės fortepijono klasės mokinių koncertas Motinos dienos proga. Dalyviai: Milanta Sutkutė, Gabija Karpavičiūtė, Gvidas Lukonas, Ema Mikutytė, Guoda Ražiūtė, Paulina Palubinskytė, Greta Bazaraitė, Rima Vaitekūnaitė, Paulina Andrulytė, Gerda Kazlauskaitė. Koncerte kanklėmis (pasirenkamas instrumentas, mokytoja metodininkė D. Miliauskienė) grojo Viltė Stonytė, Tautginė Paulauskaitė ir Paulina Palubinskytė.
Gegužės 6 d. Kelmės dvare vyko projektas „Muzika Šiaurės Lietuvos dvaruose“ su Šiaulių Sauliaus Sondeckio menų gimnazija. Projekte grojo meno mokyklos mokiniai: Eimantas Jankus, Paulius Dzvankauskas, Rimantas Antanas Miliauskas, Ignas Dzvankauskas, Justinas Mažukna (mokyt. A. Jankus), Domantas Saunorius (mokyt. V. Bukantienė), Dovydas Sakas (mokyt. S. Jankeliūnas), pučiamųjų kvintetas (mokyt. Vl. Miklovas). 
Gegužės 3-5 d. Kelmės mažajame teatre vyko meno mokyklos organizuotas edukaciniė pamoka-koncertas „Meno šalyje“ „Kražantės“ progimnazijos „Ąžuoliuko“ lopšelio-darželio ir „Aukuro“ pagrindinės mokyklos mokiniams. Jiems grojo Eimantas Jankus (mokyt. A. Jankus), Dovydas Sakas (mokyt. S. Jankeliūnas), Domantas Saunorius (mokyt. V. Bukantienė), Rugilė Baltrušaitytė (mokyt. A. Vilimaitė-Karyznienė), Gvidas Lukonas (mokyt. V. Brazinskienė), Ernestas Gužauskas (mokyt. D. Baltutis), Mykolas Karyzna (mokyt. N. Jurgelevičienė), Dovydas Kasputis (mokyt. Vl. Miklovas), Jostautas Sakas (mokyt. D. Skruodys), Antanas Rimantas Miliauskas, Dovydas Dockevičius (mokyt. A. Sutkus), šoko choreografijos skyriaus 2-3 kl. mokiniai (mokyt. G. Kazlauskaitė), dainavom chorinio dainavimo 1 kl. mokiniai (mokyt. R. Štabokienė).
Balandžio 28 d. meno mokyklos choreografijos salėje vyko mokyklos mokinių koncertas, skirtas Motinos dienai paminėti. Jame dalyvavo ankstyvojo muzikinio ugdymo mažieji dainininkai (mokyt. Ž. Macaitytė), jaunučių choras (mokyt. R. Štabokienė), smuikininkų ansamblis (mokyt. N. Jurgelevičienė), gitaristų ansamblis (mokyt. D. Skruodys), mušamųjų instrumentų ansamblis (mokyt. A. Sutkus), liaudies instrumentų orkestras (mokyt. D. Miliauskienė), akordeonistų kvartetas (mokyt. A. Ščeponavičienė), liaudiškos muzikos kapela (mokyt. G. Rukas), akordeonistų orkestras (mokyt. V. Bukantienė), merginų vokalinis ansamblis (mokyt. G. Špukienė), pučiamųjų instrumentų kvintetas (mokyt. Vl. Miklovas), jaunių choras (mokyt. B. Pralgauskienė), merginų liaudiškų šokių grupė (mokyt. G. Kazlauskaitė ir L. Monkevičienė), choreografijos skyriaus folklorinis ansamblis (mokyt. L. Monkevičienė ir O. Gerbenis). 
Balandžio 26 d. organizuotas IX fortepijono skyriaus mokinių konkursas „Bičiulis 2016“. I laipsnio diplomais ir rėmėjų, rajono laikraščio „Bičiulis“, prizais buvo apdovanoti: Gabija Karpavičiūtė (mokytoja metodininkė V. Brazinskienė), Erika Vasiliauskaitė (mokytoja metodininkė I. Leskauskienė), Meida Gečaitė (vyresn. mokytojas A. Šurna) ir Laura Jurgilaitė (vyresn. mokytoja I. Mituzienė). II laipsnio diplomais ir statulėlėmis buvo apdovanoti: Milanta Sutkutė (mokytoja metodininkė V. Brazinskienė), Paulius Leščauskis ir Akvilė Staražinskaitė (vyresn. mokytojas A. Šurna).
Gegužės 22 d. „Aukuro“ pagrindinėje mokykloje vykusioje vokiečių kalbos šventėje dalyvavo meno mokyklos pučiamųjų kvintetas – Vilius Šarlauskas, Rokas Žalandauskas, Ugnius Drazdovas, Mantvydas Šimkus ir Dovydas Jagminas (mokyt. Vl. Mikovas). 
Balandžio 19 d. vyko pasirenkamo instrumento – fortepijono ansamblių koncertas „Dvidešimt pirštukų“. Jame dalyvavo Austėja Vaišvilaitė, Jomantė Ancikevičiūtė, Austėja Andrulytė, Deimantė Kybartaitė, Titas Suveizdis (vyresn. mokytoja V. Ričkienė), Kamilė Andrulytė, Samanta Zibartaitė (vyresn. mokytoja J. Širkuvienė), Gustė Balkaitytė, Viltė Balkaitytė (mokyt. G. Špukienė), Dovydas Sakas, Jostautas Sakas, Saulė Jankeliūnaitė, Aušrinė Tamašauskaitė, Paulius Dzvankauskas, Kamilė Tamošaitytė (vyresn. mokytoja R. Povilaitienė), Urtė Butautaitė, Fausta Karpenkaitė, Vakarė Bolskytė, Skaistė Kudžmauskaitė (vyresn. mokytoja I. Mituzienė), Deimantas Gajauskas (vyresn. mokytojas V. Šveikauskas), Meilutė Baracevičiūtė, Alginija Mickūnaitė, Judita Klusaitė, Karolina Indrulytė (vyresn. mokytoja A. Kalvaitienė), Urtė Simonaitytė, Aistė Gembutaitė (mokytoja metodininkė R. Čekanauskienė ir vyresn. mokytoja A. Ščeponavičienė), Rugilė Ramančiūnaitė, Rimantas Miliauskas (mokyt. A. Sutkus).
Balandžio 15 d. Kelmės kultūros centre vyko kultūros dienos minėjimas, kuriame koncertavo mokyklos akordeonistų ansamblis: Povilas Saunorius, Gabija Kušeliauskytė, Emilija Strelkauskytė, Živilė Andrulytė, Julius Ramančiūnas (mokyt. A. Ščeponavičienė ir V. Bukantienė). Mušamaisiais instrumentais pritarė mokyt. A. Sutkus.
Balandžio 12 d. buvo organizuotas solistų ir vokalinių ansamblių konkursas „Daininga svajonė“. Vokalinins merginų ansamblis: Karolina Indrulytė, Karolina Kvietkauskaitė, Deimantė Kybartaitė, Judita Klusaitė, mokyt. G. Špukienė) pelnė I laipsnio diplomą. Konkurse taip pat dalyvavo Mantas Kupreščenka (mokytoja metodininkė R. Čekanauskienė), Deimantė Kybartaitė (vyresn. mokytoja V. Ričkienė), Airida Liškauskaitė, Saulė Jankeliūnaitė, Urtė Simonaitytė, Vaiva Mockutė (mokytoja metodininkė R. Štabokienė), Raminta Lečkauskaitė, Andžela Laugalytė, Rugilė Andrulytė, Ugnius Drazdovas (mokytojas metodininkas V. J. lygutas).
Kovo 15 d. meno mokyklos mokiniai dalyvavo Kelmės lopšelyje-darželyje edukaciniame koncerte, kuriame mažuosius supažindino su įvairias instrumentais. Koncerte grojo: akordeonistas Augustas Elskis (mokyt. V. Bukantienė), pianistės Skaistė Kudžmauskaitė ir Urtė Butautaitė (mokyt. I. Mituzienė), kanklininkė Miglė Ūselytė (mokyt. D. Miliauskienė), gitaristai Jostautas Sakas, Gustė Bredelytė, Reda Pagojūtė (mokyt. D. Skruodys), smuikininkas Deimantas Gajauskas (mokyt. N. Jurgelevičienė), pučiamaisiais instrumentais Dovydas Sakas, Žygimantas Bagdonas (mokyt. S. Jankeliūnas), Tadas Ramanauskas (mokyt. D. Baltutis), Dovydas Kasputis (mokyt. Vl. Miklovas), mušamaisiais instrumentais Jogaila Barauskis, Rugilė Ramančiūnaitė (mokyt. A. Sutkus), dainavo ankstyvojo muzikinio ugdymo grupės mažieji dainininkai (mokyt. Ž. Macaitytė). 
Kovo 10 d. Kražių M. K. Sarbievijaus gimnazijoje vyko meno mokyklos mokinių koncertas, skirtas Kovo 11-osios minėjimui. Koncerte grojo Akvilė Staražinskaitė, Meida Gečaitė (mokyt. A. Šurna), Neda Urbonaitė (mokyt. A. Vilimaitė-Karyznienė), Žygimantas Bagdonas (mokyt. S. Jankeliūnas). 
Vasario 16 d. koncerte, skirtame Lieuvos nepriklausomybės dienai paminėti Kelmės krašto muziejuje, koncertavo Valdas Vaištaras, Živilė Andrulytė, Aistė Gembutaitė (vyresn. mokytoja A. Ščeponavičienė), Paulius Dzvankauskas (mokytojas A. Jankus), Alginija Mickūnaitė (mokytoja metodininkė D. Miliauskienė), pučiamųjų kvintetas (mokytojas metodininkas Vl. Miklovas), Miglė Laurinavičiūtė ir Lukas Mikalauskas (mokytoja metodininkė R. Štabokienė), birbynių sekstetas (mokytojas A. Jankus) ir jaunių choras (mokytoja metodininkė B. Pralgauskienė).
Sausio 28 d. Pakražančio gimnazijos muzikiniame skyriuje vyko koncertas „Lietuviška pjesė“, kuriame koncertavo Miglė Ūselytė, Viktorija Steponavičiūtė, Sintija Purytė, Ignė Ūselytė, Liveta Brazauskaitė (mokytoja metodininkė D. Miliauskienė), Samanta Nišanovaitė, Kornelija Mėlinytė, Vaidotas Šeštokas, Pijus Krencevičius, Nedas Stasaitis, Arnas Samuilis (mokytojas metodininkas Vl. Miklovas).
Gruodžio 22 d. vyko Lietuvos vaikų ir moksleivių televizijos konkurso „Dainų dainelė 2016“ dalyvių perklausa. Į rajoninį etapą buvo išrinkti  šie dalyviai: Erika Gedvilaitė, Saulė Jankeliūnaitė, Airida Liškauskaitė, Miglė Laurinavičiūtė, Lukas Mikalauskas, Jorūnė Antanaitytė ir 2-3 chorinio dainavimo klasių ansamblis (mokytoja metodininkė R. Štabokienė), Ugnius Drazdovas, Raminta ir Jurgita Lečkauskaitės, Egidijus Mikovičius (mokytojas metodininkas V. J. Lygutas). 
Gruodžio 21 d. choreografijos skyrius organizavo kalėdinį koncertą „Mūsų Kalėdos“, kuriame grojo Neimantas Meškauskas, mokinių kapela, šoko visi choreografijos skyriaus mokiniai. Didžiąją salę ir fojė puošė dailės skyriaus mokytoja metodininkė Deima Bialaglovienė, papuošimus padėjo padaryti choreografijos ir dailės skyriaus mokiniai. Mokinius ruošė mokytojai G. Kazlauskaitė, G. Rukas, L. Monkevičienė, dalyvavo mokytojas O. Gerbenis.
Gruodžio 17 d. vyko Kelmės meno mokyklos akordeono skyriaus mokinių kalėdinis koncertas tėvams „Iš visos širdies“. Muzikinius kūrinius atliko: Aistė Gembutaitė, Valdas Vaištaras, Živilė Andrulytė, Gabrielė Petrauskytė, Julius Ramančiūnas, vyresn. mokytoja  A. Ščeponavičienė. Joris Šveistys, Rugilė Ramančiūnaitė, Domantas Saunorius, Augustas Elskis, Povilas Saunorius, mokytoja metodininkė V. Bukantienė. Povilas Saunorius, Emilija Strelkauskytė, Gabija Kušeliauskytė, Julius Ramančiūnas. Mokytojai A. Užemeckienė, V. Bukantienė ir A. Sutkus. 
Gruodžio 16 d.  artėjančių Kalėdų proga koncertą Liolių socialinės globos namuose dovanojo meno mokyklos mokiniai Edvinas Janavičius (mokytoja metodininkė I. Leskauskienė), Aistė Gembutaitė, Živilė Andrulytė, Valdas Vaištaras (vyresn. mokytoja A. Ščeponavičienė), Žygimantas Bagdonas (vyresn. mokytojas S. Jankeliūnas), Mantvydas Šimkus (mokytojas metodininkas Vl. Miklovas), Karolina Indrulytė, Judita Klusaitė (mokytoja metodininkė A. Barčiauskienė), Evelina Drazdovaitė (vyresn. mokytoja V. Ričkienė), Danielė Šneiderytė, Kamilė Andrulytė, Rita Ripinskytė (vyresn. mokytoja J. Širkuvienė), Kamilė Tamošaitytė (vyresn. mokytoja N. Jurgelevičienė), Airida Liškauskaitė (vyresn. mokytoja A. Kalvaitienė).
Gruodžio 15 d. vyko mokytojų D. Baltučio, A. Barčiauskienės, G. Špukienės ir V. Ričkienės mokinių kalėdinis koncertas tėveliams. Su artėjančiomis šventėmis tėvelius sveikino ir muzikinius kūrinius atliko: Judita Klusaitė, Karolina Kvietkauskaitė, Karolina Indrulytė, Deimantė Kybartaitė, Miglė Laurinavičiūtė, Vilius Kuizinas, Tadas Ramanauskas, Evelina Drazdovaitė, Danielius Ūksas, Ernestas Gužauskas.
Gruodžio 14 d. meno mokyklos Pakražančio gimnazijos muzikos skyriuje vyko kalėdinis koncertas tėveliams „Švenčių belaukiant“. Tėveliams koncertavo Pakražančio muzikos skyriaus mokiniai, kuriuos ruošė mokytojai A. Užemeckienė, Vl. Miklovas, J. Širkuvienė, V. Jagaudienė, D, Miliauskienė.
Gruodžio 11 d. Kelmės krašto muziejaus 25 metų veiklos jubiliejaus minėjime grojo Viktorija Brazaitė ir Kotryna Aušrinė Karyznaitė (mokytoja metodininkė I. Leskauskienė). 
Gruodžio 11 d. vyko miesto eglutės įžiebimo šventė, kurioje koncertavo pučiamųjų BRASS kvintetas (mokytojas metodininkas Vl. Miklovas), ankstyvojo ugdymo grupė (mokytoja Ž. Macaitytė), choreografijos skyriaus šokėjai (mokytoja G. Kazlauskaitė), 1 chorinio dainavimo klasės mokiniai (mokytoja metodininkė R. Štabokienė), berniukų ansamblis (mokytoja metodininkė R. Čekanauskienė), vokalinis merginų ansamblis (mokytoja G. Špukienė).
Gruodžio 8 d. fortepijono skyriaus metodinio būrelio vadovė V. Brazinskienė organizavo B. Dvariono kūrinių koncertą, kuriame dalyvavo Gerda Kazlauskaitė, Paulina Palubinskytė, Guoda Radžiūtė, Gabija Karpavičiūtė (mokyt.oja metodininkė V. Brazinskienė), Viktorija Jankauskaitė, Emilija Norvaišaitė, Kotryna Aušrinė Karyznaitė (mokytoja metodininkė I. Leskauskienė), Gabija Šniaukštaitė (vyresn. mokytojas A. Šurna). Po koncerto vyko XIX nacionalinio B. Dvariono konkurso I turas, kuriame dalyavo Ugnė Kniūraitė, Meida Gečaitė, Simona Staražinskaitė (vyresn. mokytojas A. Šurna), Milanta Sutkutė (mokytoja metodininkė V. Brazinskienė). 
Gruodžio 7 d. akordeono skyriaus mokiniams vyko edukacinė pamoka, kurią vedė vyresn. mokytoja A. Ščeponavičienė. 
Gruodžio 3 d. meno mokyklos mokiniai ir mokytojai dovanojo koncertą Kelmės specialiosios mokyklos auklėtiniams. Dalyvavo ankstyvojo ugdymo grupės mažieji dainininkai (mokytoja Ž. Macaitytė), Valdas Vaištaras, Aistė Gembutaitė, Živilė Andrulytė (vyresn. mokytoja A. Ščeponavičienė), Ugnius Myniotas, Tadas Ramanauskis (mokytojas D. Baltutis), Saulė Jankeliūnaitė (vyresn. mokytoja R. Povilaitienė), Giedrius Drukteinis, Benas Aksamatauskas, Ąžuolas Januška (mokytojas A. Sutkus), Erikas Butkus, Augustas Elskis (mokytoja metodininkė V. Bukantienė), Evelina Zegerytė (mokyt. metodininkė I. Leskauskienė), Viltė Gedminaitė (vyresn. mokytoja A. Vilimaitė-Karyznienė), Dovydas Sakas (vyresn. mokytojas S. Jankeliūnas), Airida Liškauskaitė (vyresn. mokytoja A. Kalvaitienė), Jostautas Sakas (mokytojas J. Juškevičius).
Lapkričio 30 d. vyko meno mokyklos 1 klasės mokinių koncertas „Pirmojo kūrinėlio šventė“. Koncertavo mokytojų V. Brazinskienės, L. Monkevičienės, I. Leskauskienės, A. Sutkaus, D. Miliauskienės, J. Širkuvienės, Vl. Miklovo ir R. Štabokienės mokiniai: choreografijos skyriaus 1 klasės šokėjai, Kamilė Fetingaitė, Jogaila Barauskis, Gvidas Lukonas, Miglė Ūselytė, Rugilė Ramančiūnaitė,  Jokūbas Norvaišas, Domantas Saunorius, Rugilė Butkutė, Dovydas Kasputis, Rokas ir Giedrius Drukteiniai, chorinio dainavimo 1 klasės mokiniai.
Lapkričio 24 d. Kražių gimnazijoje vyko vyresn. mokytojos A. Vilimaitės-Karyznienės edukacinis koncertas, kuriame kanklėmis grojo Miglė Palubinskaitė, Eigilė Baršytė, Neda Urbonaitė, Viltė Gedminaitė, Gabija Lentinaitė, Evelina Jezerskytė.
Spalio 29 d. Meno mokyklos salėje vyko popietė su buvusiu mokyklos mokiniu akordeonistu Gyčiu Kaušiumi, kuris dabar mokosi Vilniaus J. Tallat-Kelpšos konservatorijoje. Vaikinas padovoanojo Meno mokyklos mokiniams solinį koncertą.

Spalio 15 d. vyko akordeono skyriaus mokinių koncertas „Mėgstamiausias praėjusių mokslo metų kūrinys“. Dalyviai: mokytojos metodininkės V. Bukantienės mokiniai: Joris Šveistys, Augustas Elskis, Julius Ramančiūnas, Dovydas Valantiejus, Rugilė Ramančiūnaitė, Domantas Saunorius, Matas Mikalauskas, Erikas Butkus, Povilas Saunorius; vyresn. mokytojos A. Ščeponavičienės mokiniai: Aistė Gembutaitė, Valdas Vaištaras, Živilė Andrulytė.

Spalio 8 d. vyko koncertas „Sugrįžusios melodijos“. Koncerte pasirodė mokytojos metodininkės I. Leskauskienės mokinės: Kotryna Koryznaitė, Erika Vasiliauskaitė, Evelina Zegerytė, Guoda Radžiūtė; mokytojos metodininkės V. Brazinskienės mokinės: Gabija Karpavičiūtė, Gerda Kazlauskaitė, Gerda Radavičiūtė; vyresn. mokytojo A. Šurnos mokinės Rugilė Jurgilaitė, Meida Gečaitė, Kornelija Peštenytė, Gabija Šniaukštaitė, Ugnė Kniūraitė, Kamilė Tallat-Kelpšaitė ir Akvilė Staražinskaitė.
Rugsėjo 30 d. Kelmės evangelikų liuteronų bažnyčioje vyko meno mokyklos organizuotas koncertas, skirtas pasaulinei muzikos dienai „Muzikiniai užkalbėjimai“. Koncertavo meno mokyklos mokytojai: K. Užemeckienė, S. Jankeliūnas, V. Brazinskienė, N. Jurgelevičienė, V. Šveikauskas, A. Šurna, Vl. Miklovas, A. Vilimaitė-Karyznienė, G. Rukas, D. Miliauskienė, V. Bukantienė, A. Užemeckienė, G. Dapkevičius ir A. Sutkus.
Rugsėjo 1-osios šventė