Veiklos sritys

 

Kelmės Algirdo Lipeikos menų mokyklos veiklos sritis – švietimas, kodas 85.
Pagrindinė švietimo veiklos rūšis – kitas mokymas, kodas 85.5

VEIKLOS RŪŠYS:
Ugdymo proceso organizavimas ir priežiūra
Konkursinė veikla
Koncertinė veikla
Projektinė veikla
Mokyklos tarybos veikla
Vadovų tarybos veikla
Mokytojų tarybos veikla
Mokytojų kvalifikacijos tobulinimas
Mokyklos vidaus auditas
Bendradarbiavimas su tėvais, ryšiai su visuomene
Ūkinė-finansinė veikla
 
KITOS VEIKLOS RŪŠYS:
kitas, niekur kitur nepriskirtas švietimas (kodas 85.59).
švietimui būdingų paslaugų veikla (kodas 85.60);
kultūrinis švietimas (kodas 85.52);
kita leidyba (kodas 58.19);
nuosavo arba nuomojamo turto nuoma ir ekspolotavimas (kodas 68.2)