Kovo 19 d. Pakražančio muzikiniame skyriuje bei Kelmės meno mokyklos Mažojo teatro salėje vyko Muzikos sąjungos organizuojamas fortepijoninis koncertas - pokalbis, skirtas M. K. Oginskio 250 - tosioms gimimo metinėms paminėti. Skambėjo Živilės Survilaitės ir Virginijos Survilaitės atliekami kompozitorių M. K. Oginskio bei M. K. Čiurlionio kūriniai. 
Kovo 17 d. Pakražančio muzikiniame skyriuje vyko mokytojos Jūratės Širkuvienės organizuojama solfedžio popietė "Nežinomo kūrinio solfedžiavimas", kurioje dalyvavo 2, 4, 6 klasės mokiniai.
Kovo 13 d. Kelmės meno mokykloje vyko apskrities meno, muzikos mokyklų vadovų susitikimas - seminaras „Mokyklos įvaizdžio formavimas“, kurį organizavo meno mokyklos direktorė Asta Barčiauskienė. Po seminaro vadovams buvo surengtas meno mokyklos mokinių koncertas. Jame dalyvavo: mokytojų V. Bukantienės akordeono instrumeno mokiniai, S. Jankeliūno pučiamųjų instrumentų ansamblis, D. Miliauskienės vadovaujamas liaudies instrumentų ansamblis, N. Jurgelevičienės vadovaujams smuikininkių ansamblis, Vl. Miklovo vadovaujamas pučiamųjų instrumentų kvintetas, R. Štabokienės paruošta solistė, A. Sutkaus paruošti mušamųjų instrumentų klasės mokiniai.
Kovo 11 d. Kelmės meno mokyklos mokiniai pasirodė Kovo 11 - tosios dienos minėjimo koncerte.  Mokinius paruošė mokytojai: A. Jankus, D. Miliauskienė, V. Bukantienė, V. Miklovas. 
Kovo 7 d. Kelmės meno mokykloje vyko kvalifikacijos tobulinimo seminaras - kūrybinės dirbtuvės „Grojimas akustiniais būgnais. Rudimentinė ir klasikinė technikos“. Lektorius - Mariusz Mocarski (Lenkija). Organizatorius : meno mokyklos mušamųjų instrumentų mokytojas A. Sutkus.
 Vasario 17 d. Kelmės krašto muziejuje įvyko Meno mokyklos dailės skyriaus mokinių darbų paroda, kurią organizavo mokytojos: Deima Bialaglovienė ir Lina Užomeckienė.
Vasario 26 d. Meno mokyklos choreografijos skyriuje vyko koncertas “Grojame ir dainuojame“. Koncerto metu mokiniai parodė, kad moka ne tik šokti, bet ir dainuoti bei groti  fortepijonu, akordeonu, kanklėmis ir kitais instrumentais. Mokinius ruošė mokytojai: Osvaldas Gerbenis, Laisvė Monkevičienė, Inga Mituzienė, Dalia Miliauskienė, Gerimantas Rukas ir koncerto vedančioji Aldona Orvidienė.
Sausio 16 d. vyko koncertas, skirtas mokytojos Kornelijos Užemeckienės 70-ąjam jubiliejui paminėti. Koncerte skambėjo pačios mokytojos atliekami kūriniai. Muzikiniais numeriais sveikino mokytojai: Arvydas Jankus, Rasa Štabokienė, Nomeda Jurgelevičienė, taip pat mokytojų Vladislovo Miklovo, Dalios Miliauskienės paruošti mokiniai.
Gruodžio 15 d. įvyko kasmetinė gitaros ir smuiko muzikos popietė „Žvakių šviesoje“. Mokinius ruošė ir renginį organizavo mokytojai: Nomeda Jurgelevičienė, Darius Skruodys ir Gediminas Dapkevičius, akompanavo Kornelija Užemeckienė, Algimantas Šurna ir Adolfas Sutkus.
Gruodžio 15 d. Meno mokyklos Pakražančio muzikiniame skyriuje įvyko kalėdinis koncertas mokinių tėveliams. Koncerte buvo atlikti 25 koncertiniai numeriai. Mokinius paruošė mokytojai: Gražina Gricevičienė, Vladislovas Miklovas, Dalia Miliauskienė, Beata Pralgauskienė ir koncerto vedančioji Aida Užemeckienė.
Gruodžio 11 d. įvyko vyr. mokytojos Ramos Povilaitienės organizuotas koncertas „Senovinių šokių muzika“. Koncertui mokinius ruošė mokytojai: V.Bukantienė, V.Ričkienė, R. Povilaitienė, R. Štabokienė, D. Miliauskienė, N. Jurgelevičienė, A.Ščeponavičienė, S.Jankeliūnas, V. Brazinskienė, A. Kalvaitienė, V.Miklovas, D.Skruodys, G. Kazlauskaitė, akompanavo V. Brazinskienė ir K.Užemeckienė.
Gruodžio 5 d. Kelmėje vyko Kalėdinės eglutės įžiebimo šventė. Šventės metu susirinkusieji galėjo paklausyti dainų ir išvysti šokėjų pasirodymus, kuriuos dovanojo Kelmės meno mokyklos mokiniai. Šventėje šoko choreografijos sk. 1-2 kl. ir 4-5 kl. mokiniai, mokytoja Gintarė Kazlauskaitė; dainavo  berniukų vokalinis ansamblis, mokytoja Rita Čekanauskienė ir jaunučių choras, mokytoja Rasa Štabokienė.
Gruodžio 4 d. Kelmės mažajame teatre vyko paramos-padėkos koncertas, skirtas šeimoms ir šeimynoms, globojančioms vaikus. Koncerte grojo Kotryna Aušrinė Karyznaitė, mokytoja Irena Leskauskienė; Enrika Dirbanauskaitė, mokytoja Vilija Brazinskienė; ankstyvojo muzikinio ugdymo grupė, mokytoja Živilė Macaitytė; saksofono duetas-Tadas Ramanauskis ir Ugnius Myniotas, mokytojas Donatas Baltutis; jaunučių choras, mokytoja Rasa Štabokienė, koncertmeisterė Vitalija Riškuvienė; smuikininkų ansamblis, mokytoja Nomeda Jurgelevičienė, koncertmeisterė Kornelija Užemeckienė; jaunių choras, mokytoja Asta Barčiauskienė, koncertmeisterė Vitalija Riškuvienė. 
Gruodžio 2 d. Kelmės mažojo teatro salėje vyko tradicinis pirmos klasės mokinių koncertas „Pirmojo kūrinėlio šventė“. Šventėje dalyvavo muzikinio, choreografijos ir dailės skyrių pirmokai. Pirmokėliai pagrojo po pirmą išmoktą kūrinėlį, pašoko pirmuosius šokius, dailininkai pristatė pirmuosius savo darbelius. Mokinius ruošė mokytojai: A.Vilimaitė-Karyznienė, N.Jurgelevičienė, V.Bukantienė, V.Brazinskienė, D. Miliauskienė, A. Jankus, A. Užemeckienė, A. Ščeponavičienė, R. Štabokienė, L. Monkevičienė ir D. Bialaglovienė. Renginio organizatorė ir vedančioji vyr. mokytoja Aušra Vilimaitė-Karyznienė.
Lapkričio 28 d. ankstyvojo muzikinio ugdymo mokiniai, paruošti mokytojos Živilės Macaitytė koncertavo Kelmės d/l „Ąžuoliukas“ draugo dienai paminėti skirtame koncerte „Branginu Tave“.
Lapkričio 26 d. įvyko Šiaulių kamerinio orkestro ir Kelmės meno mokyklos mokinių koncertas - projektas „Muzikiniai rudenys". Renginio organizatorė Meno mokyklos direktorė Asta Barčiauskienė. Koncerte kartu su Šiaulių kameriniu orkestru grojo: Povilas Saunorius (akordeonas), mokytoja Vaiva Bukantienė, Paulius Dzvankauskas (lumzdelis) ir Ignas Dzvankauskas (birbynė), mokytojas Arvydas Jankus, Gintarė Valčiukaitė (smuikas), mokytoja Nomeda Jurgelevičienė. Dainavo Augustė andrijauskaitė, mokytoja Rasa Štabokienė, Raminta Lečkauskaitė ir Rugilė Andrulytė, mokytojas Vaidotas Juozas Lygutas, jaunučių choras, vadovė Rasa Štabokienė ir jaunių choras, vadovė Asta Barčiauskienė, chormeisterė Violeta Ričkienė.
Lapkričio 22 d.  Kelmės mažajame teatre vyko Lietuvos karių dienos minėjimas-koncertas „Karys-tai Tautos ir Valstybės angelas sargas“. Nuotaikingą kūrinį kariams padovanojo smuikininkų ansamblis, mokytoja Nomeda Jurgelevičienė, koncertmeisterė Kornelija Užemeckienė. 
Lapkričio 18 d. choreografijos skyriuje vyko folklorinių šokių vakaronė. Vakaronėje šoko mokytojos Laisvės Monkevičienės 1-5 klasių mokiniai, grojo mokinių ir mokytojų kapela, vadovaujama mokytojo Osvaldo Gerbenio. Vakaronę vedė mokytojai Laisvė Monkevičienė ir Osvaldas Gerbenis.
Lapkričio 14 d. įvyko mokinių vykiančių į X tarptautinį jaunųjų atlikėjų festivalį-konkursą „Linksmasis akordeonas 2014“  ir ansamblių paradą „CRAZY ACCORDIO“, bei III respublikinį profesinės linkmės muzikinio ugdymo modulio mokinių festivalį Vilniaus Karoliniškių muzikos mokykloje perklausa-koncertas. Mokinius ruošė mokytoja metodininkė Vaiva Bukantienė (akordeonas) ir mokytojas Arvydas Jankus (birbynė), koncertmeisterė Vitalija Riškuvienė. 
Lapkričio 13 d.  Kelmės meno mokykloje su koncertine programa „Šokančios lazdelės“  svečiavosi klubas „Ritmas kitaip“ su Šiaulių 1-osios muzikos mokyklos mušamųjų instrumentų ansambliu „Ritmas kitaip“. Svečius pasveikino ir koncertą pradėjo Kelmės meno mokyklos mokiniai: Dovydas Sakas (trimitas), mokytojas Saulius Jankeliūnas, Deimantas Valantiejus (saksofonas), mokytojas Donatas Baltutis ir Rimantas Antanas Miliauskas (mušamieji), mokytojas Adolfas Sutkus. 
Spalio 10 d. Kelmės kultūros centre vykusioje mokslinėje praktinėje konferencijoje „Vaikų sveikata-šalies sveikatos politikos prioritetas“ susirinkusius dalyvius sveikino solistė Jurgita Lečkauskaitė, mokytojas Vaidotas Juozas Lygutas ir smuikininkė Martyna Daunytė, mokytoja Nomeda Jurgelevičienė, koncertmeisterė Kornelija Užemeckienė.  

Spalio 9 d. vyko tradicinis fortepijono instrumento mokinių koncertas „Sugrįžusios melodijos“. Mokiniai grojo po vieną įsimintiniausią praėjusių mokslo metų kūrinį. Koncertą organizavo ir vedė fortepijono instrumento metodinio būrelio vadovė, mokytoja metodininkė Vilija Brazinskienė.
Koncerte grojo mokytojos Vilijos Brazinskienės mokiniai: G. Kazlauskaitė, P. Andrulytė, P. Palubinskytė, M. Augustytė, R. Vaitiekūnaitė, G. Bazaraitė, G. Vaitkutė, M. Sutkutė, G. Karpavičiūtė; mokytojos Živilės Macaitytės mokiniai P. Leščiauskas ir R. Jurgilaitė; mokytojos Violetos Ričkienės mokiniai: L. Jefimovaitė, A. Abromavičiūtė ir E. Vasiliauskaitė; mokytojo Sauliaus Jankeliūno mokiniai: I. Bumblauskaitė, V. Mėčajūtė, J. Laurinavičiūtė ir U. Kniūraitė; mokytojos Ingos Mituzienės mokinė E. Norvaišaitė; mokytojos Albinos Kalvaitienės mokiniai: G. Radavičiūčė, V. Vaištaraitė; mokytojo Algimanto Šurnos mokiniai: G. Radavičiūtė, K. Peštenytė, A. Staražinskaitė, G. Šniaukštaitė.

Spalio 8 d. vyko akordeono instrumento mokinių koncertas „Mėgiamiausias praėjusių mokslo metų kūrinys“. Mokiniai prisiminė ir pagrojo labiausiai pamėgtas melodijas. Grojo kūrinius iš konkursų, festivalių. Koncerte grojo mokytojos Vaivos Bukantienės mokiniai: D. Saunorius, P. Saunorius, E. Butkus, J. Šveistys, A. Elskis, D. Valantiejus, J. Ramančiūnas, A. Grišiutė, G. Kušeliauskytė; mokytojos Aidos Užemeckienės mokiniai: K. Gedraitis ir E. Strelkauskytė; mokytojos Aurelijos Ščeponavičienės mokiniai: A. Gembutaitė, V. Vaištaras ir N.  Rukas. Koncerte grojo ir mokytojai. Koncertą užbaigė mokytojų Vaivos Bukantienės ir Aidos Užemeckienės duetas. Koncertą rengė ir vedė akordeono instrumento medotinio būrelio vadovė, mokytoja metodininkė Vaiva Bukantienė. 
Spalio 3 d. Kelmės J. Graičiūno gimnazijoje vyko koncertas Policijos dienai paminėti. Koncerte dainavo solistė Jurgita Lečkauskaitė, mokytojas Vaidotas Juozas Lygutas; grojo akordeonistai Povilas ir Domantas Saunoriai, mokytoja Vaiva Bukantienė; smuikininkė Karolina Blinstrubytė, mokytoja Nomeda Jurgelevičienė, koncertmeisteris Algimantas Šurna; fortepijonu grojo Akvilė Staražinskaitė, mokytojas Algimantas Šurna.
Spalio 2 d. Kelmės kultūros centre vyko Kelmės rajono savivaldybės organizuotas renginys, skirtas Tarptautinei mokytojo dienai paminėti. Renginio dalyvius muzikiniais kūriniais pasveikino Meda Sapragonaitė ir Gintarė Valčiukaitė. Mokytoja Nomeda Jurgelevičienė, koncertmeisterė Kornelija Užemeckienė.
Spalio 1 d. Kelmės kultūros centre vyko Tarptautinės pagyvenusių žmonių dienos paminėjimo koncertas. Koncerte grojo liaudies instrumentų ansamblis, vadovė Dalia Miliauskienė; Povilas ir Domantas Saunoriai, mokytoja Vaiva Bukantienė; dainavo Jurgita Lečkauskaitė, mokytojas Vaidotas Juozas Lygutas, šoko choreografijos skyriaus mokiniai, mokytoja Gintarė Kazlauskaitė.
Rugsėjo 25 d. Kelmės Žemaitės viešojoje bibliotekoje vyko Linos Leščiauskaitės meninės parodos „Kitu kampu“ atidarymas. Visus susirinkusius muzikiniais kūriniais pasveikino Gintarė Valčiukaitė ir Meda Sapragonaitė. Mokytoja Nomeda Jurgelevičienė. 

Rugsėjo 17 d. Kelmės krašto muziejuje vyko atvira pamoka-paskaita, skirta Sofijai Dembovskytei-Riomerienei atminti.  Paskaitą stebėjo dailės skyriaus mokiniai: Ema Staševičiūtė, Morta Volskytė, Benjaminas Jaselskis, Danielė Domeikytė, Austėja Krinciūtė, Domantas Dirbanauskas, Vėjūnė Gedvygaitė, Kamilė Rukaitė, Austėja Špokauskaitė, Viktorija Brazaitė, Ugnė Barauskytė, Rasa Minelgaitė, Aušrinė Dichavičiutė, Danielė Jaselskytė. Mokytojos Deima Bialaglovienė ir Lina Užomeckienė.

Rugsėjo 12 d. Kražių M.K. Sarbievijaus kultūros centre vyko koncertas, skirtas Petro Aleksos 90-čiui paminėti. Koncerte grojo mokytojo Sauliaus Jankeliūno mokinys Dovydas Sakas. Koncertmeisterė Vilija Brazinskienė. 
Rugsėjo 1 d. prie Kelmės meno mokyklos įvyko 2014/2015 m.m. atidarymo šventė. Mokslo metų pradžią paskelbė meno mokyklos direktorė Asta Barčiauskienė, o sveikinimo žodį tarė Meno mokyklos kuratorė, Kelmės rajono savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vyr. specialistė Irena Janušienė. Dainavo mokytojos metodininkės Rasos Štabokienės paruošta solistė Augustė Andrijauskaitė, šoko mokytojos Gintarės Kazlauskaitės paruoštos 2 kl. choreografijos mokinės.       
                             09-01 2     09-01 3     09-01 1