Veikla

Kelmės Algirdo Lipeikos menų mokykla savo veiklą grindžia Menų mokyklos nuostatais, Neformaliojo vaikų švietimo koncepcija, ilgalaikiu strateginiu veiklos planu, neformaliojo ugdymo programomis, kitais mokyklos veiklą įforminančiais dokumentais. 

VIZIJA

Kelmės Algirdo Lipeikos menų mokyklos vizija – išlikti unikalia meninės krypties ugdymo institucija rajone; garsinti Kelmės vardą apskrityje, respublikoje ir už jos ribų; skatinti kiekvieną bendruomenės narį „Mokytis visą gyvenimą“; Algirdo Lipeikos menų mokykla – projektuojanti kaitą ir prisiimanti atsakomybę už ugdymo tikslų vykdymą ir jų rezultatus. 

MISIJA

Algirdo Lipeikos menų mokykla – harmoninga ir demokratiška meninio ugdymo institucija, teikianti neformaliojo švietimo paslaugas, padedančias tenkinti kūrybinės visuomenės reikmes.

TIKSLAI IR UŽDAVINIAI

Atskleisti ir tenkinti ugdytinių pažinimo, lavinimosi ir saviraiškos poreikius. Atnaujinti ugdymo programas, pritaikyti individualiems poreikiams  ir naudoti ugdymo procese. Ugdyti ir ugdytis menines kompetencijas per projektinę, konkursinę ir koncertinę veiklą. Sudaryti sąlygas nuolatiniam mokytojų kvalifikacijos augimui, skatinant metodinio būrelio veiklą, mokymąsi kursuose, seminaruose. 

Pagerinti ugdymo aplinką (bazę). Atnaujinti mokyklos materialinę bazę naujomis technologijomis, inventoriumi, koncertiniais rūbais. 

Kurti ir puoselėti bendravimu ir bendradarbiavimu grindžiamus santykius. Plėsti ir puoselėti socialinių partnerių tinklą. Tobulinti bendradarbiavimą su tėvais.

MOKYKLOS SIMBOLIAI

Vertiname savo bendruomenės tradicijas, gerbiame mokyklos gerą vardą ir jos simbolius. Mokyklos herbo ir vėliavos pirminį variantą (eskizus) sukūrė dailės mokytojai Irena ir Arnas Arlauskai. Vėliavą išsiuvinėjo Kelmės krašto tautodailininkė Kornelija Lopetienė. 2006 metais, švenčiant mokyklos 40-metį, vėliava buvo pašventinta. 2016 metais, pasikeitus mokyklos pavadinimui, pasikeitė ir mokyklos vėliava. Švenčiant mokyklos 50 metų jubiliejų, vėliava buvo pašventinta. Mokyklos dainos žodžius ir muziką sukūrė buvęs šios mokyklos auklėtinis, dabartinis fortepijono skyriaus vyresn. mokytojas Algimantas Šurna. Mokyklos daina skamba Rugsėjo 1-ją, per mokyklos šventes.

 

Algirdo Lipeikos menų mokyklos daina 
Algimantas Šurna

Mus supa muzika mįslinga
Kasdiena žingsny kiekvienam, 
Akordų skambesys didingas 
Mus įkvepia naujiems darbams.

Teptuko potėpis žaismingas 
Atvers fantazijos vartus, 
Ir drobėje palengva ausis 
Mozaikos raštas nuostabus.

Meno mokykla, meno mokykla 
Gyvuok, skambėki visada. 
Šokis ir daina ir spalvų gama 
Širdžių jaunų tai šiluma.

Nerimsta šokėjėlių kojos 
Jie šoka valsą, čia-čia-čia. 
Mes ruošiamės didingai šventei 
Dainuos ir šoks ten Lietuva.

Tai mūsų darbo kasdienybė 
Ir mūsų žingsnių tai prasmė, 
Neblės mokyklos mūsų vardas 
Gyvenimo sraunioj tėkmėj.

Algirdo Lipeikos menų mokykla turi savo mokyklos simbolika puoštus puodelius bei lėkštutes, kuriuos įteikia mokyklos svečiams. Yra išleista lankstinukų, pasakojančių apie mokyklos veiklą ir pasiekimus.