Rugpjūčio 28 d. Kelmės kultūros centre vyko konferencija „Mokslo sėkmė. Nuo ko ji priklauso?“ Konferencijoje grojo Domantas Rudaitis, mokytojas Donatas Baltutis, koncertmeisteris Algimantas Šurna; dainavo solistė Augustė Andrijauskaitė, mokytoja Rasa Štabokienė.
Gegužės 31 d. prie Kelmės meno mokyklos buvo surengtas koncertas „Gimtinė mana-širdis mana“. Koncerte dalyvavo pučiamųjų instrumentų orkestras, mokytojas Vladislovas Miklovas; smuikininkų ir gitaristų ansamblis, mokytojai Nomeda Jurgelevičienė ir Gediminas Dapkevičius; choreografijos skyriaus moksleiviai, mokytoja Gintarė Kazlauskaitė; Gabrielius Šurna, mokytojas Adolfas Sutkus, koncertmeisterė Kornelija Užemeckienė; Kipras Leščiauskas ir Gediminas Žyvatkauskas, mokytoja Vaiva Bukantienė; berniukų choras, mokytoja Rita Čekanauskienė, koncertmeisterė Vilija Brazinskienė; jaunučių choras, mokytoja Rasa Štabokienė, koncertmeisterė Gražina Gricevičienė, mušamaisiais instrumentais pritarė Gabrielius Šurna ir mokytojas Adolfas Sutkus; Rimantas Antanas Miliauskas, mokytojas Adolfas Sutkus, koncertmeisterė Kornelija Užemeckienė; Justas Narbutas, Rokas Kelpša, mokytoja Aurelija Ščeponavičienė; merginų vokalinis ansamblis, mokytoja Violeta Ričkienė, akordeonu akompanavo Kipras Leščiauskas ir Gediminas Žyvatkauskas, mokytoja Vaiva Bukantienė, gitaromis pritarė Armandas Druktenis ir mokytojas Darius Skruodys; Simona Levickaitė, Gabrielius Šurna, Deimantas Valantiejus, mokytojai Algimantas Šurna, Adolfas Sutkus ir Donatas Baltutis. Renginį vedė Meno mokyklos pavaduotoja Irena Leskauskienė.
Gegužės 30 d. prie Kelmės krašto muziejaus vyko folklorinės muzikos šventė „Čia mūsų namai“. Šventėje dalyvavo choreografijos skyriaus folklorinis ansamblis, folklorinio ansamblio kapela, mokytojas Osvaldas Gerbenis; choreografijos skyriaus 3-5 kl. ir išplėstinio ugdymo mokiniai, mokytoja Laisvė Monkevičienė; kanklių ansamblis, mokytoja Aušra Vilimaitė-Karyznienė; choreografijos skyriaus folklorinis ansamblis, mokytoja Laimutė Tiškuvienė; liaudies instrumentų orkestras, mokytoja Dalia Miliauskienė; liaudiška kapela, mokytojas Gerimantas Rukas; solistas Domantas Ivanauskas, mokytojas Vaidotas Juozas Lygutas. Renginį vedė mokytoja Aušra Vilimaitė-Karyznienė.
Gegužės 28 d. Kelmės kultūros centre vyko iškilmingas išleistuvių koncertas. Meno mokyklos baigimo pažymėjimai buvo įteikti 45 absolventams. 
Gegužės 27 d. Tytuvėnų bažnyčioje koncertavo mokytojos Aurelijos Ščeponavičienės mokiniai: Živilė Andrulytė, Aistė Gembutaitė, Justas Narbutas, Rokas Kelpša. 
Gegužės 20 d. Kražių gimnazijoje vyko koncertas, skirtas mokyklos dienai. Koncerte grojo Ugnė Kniūraitė, Žygimantas Bagdonas, mokytojas Saulius Jankeliūnas; Neda Urbonaitė, Eigilė Baršytė, Justina Laurinavičiutė, mokytoja Aušra Vilimaitė-Karyznienė; Toma Lenciūtė, mokytoja Nomeda Jurgelevičienė; Skaistė Mockutė, mokytojas Algimantas Šurna.
Gegužės 17 d. Kelmėje vyko Gatvės muzikos diena. Renginyje dalyvavo Gabrielius Šurna ir  mokytojas Adolfas Sutkus. Jie atliko autorinių Gabrieliaus Šurnos ir Manto Ralovėco kūrinius. 
Gegužės 2 d. Kelmės kultūros centre vyko motinos dienai skirtas koncertas „Esi tik viena“. Koncerte dalyvavo berniukų vokalinis ansamblis, mokytoja Rita Čekanauskienė, koncertmeisterė Vilija Brazinskienė; ankstyvojo muzikinio ugdymo grupė, mokytoja Živilė Macaitytė; ankstyvojo choreografinio ugdymo grupė, mokytoja Laisvė Monkevičienė; Tadas Ramanauskis, Ugnius Myniotas, mokytojas Donatas Baltutis; Domantas Saunorius, Povilas Saunorius, mokytoja Vaiva Bukantienė; Gintarė Valčiukaitė, mokytoja Nomeda Jurgelevičienė, koncertmeisterė Kornelija Užemeckienė; choreografijos skyriaus 1-4 kl. mokiniai, mokytoja Gintarė Kazlauskaitė; choreografijos skyriaus 5 kl. ir išplėstinio ugdymo mokiniai, mokytoja Laisvė Monkevičienė; smuikininkų ir gitaristų ansamblis, mokytojai Nomeda Jurgelevičienė ir Gediminas Dapkevičius; birbynininkų ansamblis, mokytojas Arvydas Jankus, jaunučių choras, mokytoja Rasa Štabokienė, koncertmeisterė Kornelija Užemeckienė, mušamaisiais instrumentais pritarė Gabrielius Šurna ir mokytojas Adolfas Sutkus; liaudies instrumentų orkestras, mokytoja Dalia Miliauskienė; jaunių choras, mokytoja Asta Barčiauskienė, chormeisterė Violeta Ričkienė, koncertmeisteris Algimantas Šurna. 
Gegužės 2 d. smuikininkų ansamblis, vadovė Nomeda Jurgelevičienė, koncertmeisterė Kornelija Užemeckienė, dalyvavo motinos dienai skirtame koncerte Maironių pagrindinėje mokykloje.
Balandžio 24 d. vyko Kelmės meno mokyklos mokinių koncertas Vilniaus Karoliniškių muzikos mokykloje. Koncerte grojo: tradicinė kapela, mokytojas O. Gerbenis; 2-3 kl. kanklių ansamblis, mokytoja Aušra Vilimaitė-Karyznienė; Paulius ir Ignas Dzvankauskai, mokytojas Arvydas Jankus, koncertmeisterė Kornelija Užemeckienė; Rimantė Palubinskaitė, mokytoja Aušra Vilimaitė-Karyznienė; Justas Narbutas, Rokas Kelpša, mokytoja Aurelija Ščeponavičienė; Viktorija Brazaitė, mokytoja Irena Leskauskienė; Gediminas Žyvatkauskas, Kipras Leščiauskas, mokytoja Vaiva Bukantienė; Augustė Andrijauskaitė, mokytoja Rasa Štabokienė, koncertmeisteris Algimantas Šurna; Gabrielius Šurna, mokytojas Adolfas Sutkus; Dovydas Valantiejus, mokytojas Donatas Baltutis; Simona Levickaitė, mokytojas Algimantas Šurna.
Balandžio 23 d. Kelmės rajono vaikų folkloro kolektyvų šventėje „Žalū žalū žuolynele 2014“ dalyvavo choreografijos skyriaus 1-5 kl. mokiniai. Mokytojai Laisvė Monkevičienė, Osvaldas Gerbenis, Laimutė Tiškuvienė.
Balandžio 11 d. vyko pasirenkamo instrumento-fortepijono ansamblių koncertas „Dvidešimt pirštukų“. Koncerte grojo A. Andrulytė, J. Ancikevičiūtė, T. Suveizdis, D. Kybartaitė, mokytoja Violeta Ričkienė; E. Andrijauskaitė, A. Tamošauskaitė, S. Jankeliūnaitė, K. Tamošaitytė, E. Valčiukaitė, P. Dzvankauskas, mokytoja Rama Povilaitienė; L. Visockaitė, J. Lečkauskaitė, R. Lečkauskaitė, mokytojas V. Šveikauskas; M. Laurinavičiūtė, N. Kasparaitė, M. Laurinavičiūtė, mokytoja Aldona Orvidienė; E. Gedvilaitė, K. Ostrauskaitė, L. Mikalauskas, mokytojas Romanas Andriuškevičius; A. Mickūnaitė, M. Baracevičiūtė, M. Akstinaitė, K. Indriulytė, A. Andrijauskaitė, mokytoja Albina Kalvaitienė; R. Vasiliauskaitė, R. Anzaitė, mokytoja Aurelija Ščeponavičienė. Koncerto sumanytoja ir vedėja, mokytoja Rama Povilaitienė.
Balandžio 9 d. akordeono skyriaus mokiniai ir mokytojai surengė koncertą Pakražančio filiale. Koncerte dalyvavo mokytojos Aurelijos Ščeponavičienės mokiniai: Justas Narbutas, Živilė Andrulytė, Aistė Gembutaitė, Ugnius Drazdovas; mokytojos Vaivos Bukantienės mokiniai: Erikas Butkus, Domantas Saunorius, Dovydas Valantiejus, Povilas Saunorius, Gediminas Žyvatkauskas, Kipras Leščiauskas; mokytojos Aidos Užemeckienės mokiniai Karolis Gedraitis ir Emilija Strielkauskytė. Mušamaisiais instrumentais pritarė mokytojas Adolfas Sutkus. 
Kovo 29 d. vyko koncertas Kelmės mažajame teatre. Koncerte grojo Justinas Narbutas, Rokas Kelpša, mokytoja Aurelija Ščeponavičienė; Gediminas Žyvatkauskas, Kipras Leščiauskas, Povilas Saunorius, mokytoja Vaiva Bukantienė.
Kovo 26 d. vyko mokytojos Rasos Štabokienės atvira pamoka-koncertas su jaunučių choru. Koncertmeisterė Gražina Gricevičienė.
Kovo 20 d. Pakražančio skyriaus 3 ir 5 klasių mokiniai dalyvavo solfedžio popietėje „Nežinomo kūrinio solfedžiavimas“. Popietę organizavo mokytoja Jūratė Širkuvienė.
Kovo 19 d. Kelmės kultūros centre vykusiame jaunimo apdovanojimų koncerte dalyvavo choreografijos skyriaus 2-4 kl., 3-4 kl. mokiniai, mokytoja Gintarė Kazlauskaitė.
Kovo 19 d. vyko fortepijono skyriaus mokytojų metodinis pasitarimas. Dalyvavo fortepijono skyriaus mokytojai bei mokytojo Algimanto Šurnos mokinė Meida Gečaitė.  Pasitarimą vedė mokytojai Algimantas Šurna ir Vilija Brazinskienė.
Kovo 13 d. „Kūlverstuko“ lopšelyje-darželyje vyko edukacinis koncertas. Koncerte grojo Ugnius Myniotas, Tadas Ramanauskas, mokytojas Donatas Baltutis; ankstyvojo muzikinio ugdymo grupė, mokytoja Živilė Macaitytė; Gabija Karpavičiūtė, mokytojas Algimantas Šurna; Augustė Abromavičiūtė, Erika Vasiliauskaitė, mokytoja Violeta Ričkienė; Jurgita Šilerytė, Rugilė Baltrušaitytė, mokytoja Aušra Vilimaitė-Karyznienė; Paulina Palubinskytė, mokytoja Vilija Brazinskienė; Povilas ir Domantas Saunoriai, mokytoja Vaiva Bukantienė; Eimantas Jankus, mokytojas Arvydas Jankus, akompanavo Alginija Mickūnaitė, mokytoja Dalia Miliauskienė; Deimantas Gajauskas, mokytoja Nomeda Jurgelevičienė. Koncertą vedė mokytoja Aušra Vilimaitė-Karyznienė. Koncertą organizavo Meno mokyklos direktorė Asta Barčiauskienė. 
Kovo 11 d. Kelmės kultūros centre vyko šventinis minėjimas-koncertas „Kovo 11-oji - mūsų pasididžiavimas ir dvasinė vienybė“. Koncerte dalyvavo jaunių choras, vadovė Asta Barčiauskienė, chormeisterė Violeta Ričkienė, koncertmeisteris Algimantas Šurna; jaunučių choras, vadovė Rasa Štabokienė, koncertmeisterė Gražina Gricevičienė; smuikininkų ansamblis, vadovė Nomeda Jurgelevičienė, koncertmeisterė Kornelija Užemeckienė; akordeonistų orkestras, vadovė Vaiva Bukantienė; tradicinė kapela, vadovas Osvaldas Gerbenis; Ignas Dzvankauskas, mokytojas Arvydas Jankus, koncertmeisterė Kornelija Užemeckienė, mušamaisiais pritarė mokytojas Adolfas Sutkus; Viktorija Brazaitė, mokytoja Irena Leskauskienė.
Vasario 26 d. vyko festivalio „Pievos taku 2014“ perklausa. Perklausoje dalyvavo mokytojo Arvydo Jankaus paruošti mokiniai: Eimantas Jankus, Paulius Dzvankauskas, Rimantas Miliauskas, Justinas Mažukna, Ignas Dzvankauskas; mokytojos Aušros Vilimaitės-Karyznienės mokinės: Elzė Valčiukaitė, Gabija Lentinaitė; mokytojos Dalios Miliauskienės mokinės: Ema Augustytė, Alginija Mickūnaitė, Liveta Brazauskaitė, Justina Petrauskytė.
Vasario 22 d. Kelmėje vyko dainų šventės „Čia-mano namai“ apžiūra, kurioje dalyvavo jaunių choras, vadovaujamas Astos Barčiauskienės. Chormeisterė Violeta Ričkienė, koncertmeisteris Algimantas Šurna.
Vasario 16 d. Kelmės kultūros centre vykusiame Lietuvos valstybės atkūrimo dienos paminėjimo koncerte dalyvavo mokytojos Laisvės Monkevičienės choreografijos išplėstinio ugdymo kolektyvas bei mokytojos Vaivos Bukantienės mokiniai Kipras Leščiauskas ir Gediminas Žyvatkauskas.
 Sausio 30 d. Šiauliuose vyko dainų šventės „Čia - mano namai“ liaudies instumentų orkestrų peržiūra. Peržiūroje sėkmingai pasirodęs Kelmės meno mokyklos liaudies instrumentų orkestras, vadovaujamas mokytojos metodininkės Dalios Miliauskienės, pakvietas į Respublikinę dainų šventę Vilniuje.
Sausio 31 d. Kelmės rajono kapelų šventėje „Graži mūsų šeimynėlė“ dalyvavo meno mokyklos kapela, vadovaujama mokytojo Gerimanto Ruko. Kapeloje grojo ir mokytojai Osvaldas Gerbenis bei  Arvydas Jankus.
Sausio 30 d. liaudies instrumentų orkestras, mokytojai Dalia Miliauskienė ir Arvydas Jankus, dalyvavo 2014 m. Lietuvos dainų šventės „Čia-mano namai“ peržiūroje Šiauliuose.
Gruodžio 23 d. Kelmės krašto muziejuje vykusiame renginyje, skirtame rajono sportininkų apdovanojimams, koncertavo smuikininkų ir gitaristų ansambliai, paruošti mokytojų Nomedos Jurgelevičienės, Dariaus Skruodžio ir Gedimino Dapkevičiaus, akompanavo Kornelija Užemeckienė.
Gruodžio 19 d. kanklininkė Alginija Mickūnaitė, mokytoja Dalia Miliauskienė koncertavo  „Aukuro“ pagrindinėje mokykloje.
Gruodžio 18 d. smuikininkų ansamblis, mokytoja Nomeda Jurgelevičienė, koncertmeisterė Kornelija Užemeckienė; saksofonistas Deimantas Valantiejus, mokytojas Donatas Baltutis, bei Augustės Andrijauskaitė ir Jorūnės Antanaitytės vokalinis duetas, mokytoja Rasa Štabokienė, koncertmeisteris Algimantas Šurna, atliko koncertinius numerius Kelmės krašto muziejuje vykusiame renginyje Kelmės rajono gabių mokinių apdovanojimuose.
Gruodžio 18 d. vyko akordeono skyriaus tradicinis renginys - koncertas „Iš visos širdies“. Šis koncertas, tai mokinių kalėdinė dovana tėveliams. Koncertą vedė akordeono skyriaus vedėja mokytoja metodininkė Vaiva Bukantienė. Mokinius koncertui ruošė mokytojos Vaiva Bukantienė ir Aurelija Ščeponavičienė.
Gruodžio 17 d. įvyko choreografijos skyriaus kalėdinis koncertas, kuriame šoko 1 - 5 klasių choreografijos mokiniai. Mokinius koncertui ruošė mokytojai; skyriaus vedėja vyr. mokytoja Laisvė Monkevičienė, mokytoja Gintarė Kazlauskaitė, vyr. mokytojas Rimantas Vaišnoras, vyr. mokytoja Laimutė Tiškuvienė.
Gruodžio 13 d. styginių instrumento skyriaus mokytojai ir mokiniai sukvietė į tradicinį renginį-koncertą „Žvakių šviesoje“.  Renginį vedė styginių instrumentų skyriaus vedėja vyr. mokytoja Nomeda Jurgelevičienė. Koncerte grojo smuikininkų ir gitaristų ansambliai bei solistai paruoši mokytojų: N. Jurgelevičienės, D. Skruodžio, G. Dapkevičiaus, fortepijonu akompanavo K. Užemeckienė.
Gruodžio 12 d. mokytoja Aušra Vilimaitė-Karyznienė su savo mokinėmis Rimante Palubinskaite ir Elze Valčiukaite dalyvavo Advento vakaro koncerte Kelmės Moterų klube.
Gruodžio 12 d. Pakražančio skyriaus mokiniai ir mokytojai pakvietė į kalėdinį koncertą. Koncertui mokinius ruošė mokytojai: A. Užemeckienė, Ž. Mataitytė, D. Miliauskienė, J. Širkuvienė ir V. Miklovas.
Gruodžio 11 d. Kelmės kultūros centre įvyko buvusio Kelmės meno mokyklos mokinio, o dabar Vilniaus Juozo Tallat-Kelpšos konservatorijos mokinio Gyčio Kaušiaus šventinis sveikinimo koncertas Kelmės krašto žmonėms „Svajonės sparnais“. Koncerte taip pat grojo buvusios Gyčio mokytojos Vaivos Bukantienės mokiniai: Erikas Butkus, Domantas Saunorius, Povilas Saunorius, Gediminas Žyvatkauskas, Kipras Leščiauskas. Koncertą vedė mokytoja Aušra Vilimaitė-Karyznienė, įgarsino Algimantas Šurna.
Gruodžio 6 d. prie Kelmės kultūros centro įvyko „Eglutės įžiebimo šventė“, kurioje dainavo 1-3 klasių chorinio dainavimo mergaičių ansamblis, mokytoja Rasa Štabokienė ir berniukų chorinio dainavimo ansamblis, mokytoja Rita Čekanauskienė.

KAROLINISKESGruodžio 5 dieną Kelmės meno mokykloje svečiavosi Vilniaus Karoliniškių muzikos mokyklos kamerinis orkestras, meno vadovas Donatas Prusevičius, dirigentas Kęstutis Lipeika. Orkestras padovanojo Meno mokyklai ir visam Kelmės miestui kalėdinę dovaną – koncertą. Šis koncertas buvo vienas iš daugelio koncertų skirtų Karoliniškių muzikos mokyklos 40-ties metų veiklai paminėti. Koncerte skambėjo ne vien orkestro atliekama muzika, bet ir įvairių specialybių jaunųjų Karoliniškių muzikos mokyklos mokinių atliekami kūriniai. Karoliniškių muzikos mokyklos direktorė Aldona Skruibytė, pasirašė bendradarbiavimo sutartį su Kelmės meno mokykla, vadovaujama direktorės Astos Barčiauskienės. Užsimezgė šiltas ir kūrybinių idėjų pilnas bendradarbiavimas. Svečiai iš Vilniaus aplankė Kelmės krašto muziejų, kuriame edukacinę programą surengė ir apie dvaro ekspoziciją pasakojo muziejininkas Rimantas Serva. 

PIRMOJO KURINELIOGruodžio 2 d. įvyko tradicinis renginys - koncertas „Pirmojo kūrinėlio šventė“. Šio renginio sumanytoja, organizatorė ir vedančioji vyr.mokytoja Aušra Vilimaitė-Karyznienė į sceną, atlikti savo pirmųjų kūrinėlių, pakvietė net 26 pirmokėlius. Pirmokėlius pirmajam pasirodymui ruošė mokytojai: A. Šurna, V.Bukantienė, V. Brazinskienė, N. Jurgelevičienė, A. Vilimaitė-Karyznienė, Ž. Macaitytė, V. Ričkienė, R. Povilaitienė, A. Kalvaitienė, J. Širkuvienė, A. Sutkus.
DAINUOJAME TARMISKAILapkričio 28 d. teoretinio skyriaus vedėja Rama Povilaitienė sukvietė Meno mokyklos solfedžio mokytojus su savo mokiniais į renginį-koncertą „Dainuojame tarmiškai“. Koncerte kiekviena solfedžio klasė atliko lietuvių liaudies dainas įvairiomis tarmėmis. Mokinius renginiui ruošė mokytojai: R. Povilaitienė, Adolfas Sutkus, Vytautas Šveikauskas ir Violeta Ričkienė. Kanklėmis pritarė Justina Petrauskytė, mokytoja D. Miliauskienė, lumzdeliu Paulius Dzvankauskas, mokytojas Arvydas Jankus, armonika grojo mokytojas Saulius Jankeliūnas.
Lapkričio 24 d. Kražių kultūros centre įvyko Meno mokyklos koncertas, skirtas Kražių skerdynių 120-osioms metinėms paminėti. Koncerto organizatoriai fortepijono skyriaus vedėja mokytoja metodininkė Vilija Brazinskienė ir Kražių muzikinio skyriaus vedėjas vyr. mokytojas Saulius Jankeliūnas. Koncerte grojo mokytojos Vilijos Brazinskienės mokinės: Milanta Sutkutė, Paulina Andrulytė ir Gerda Kazaluskaitė; mokytojo Sauliaus Jankeliūno paruošti mokiniai: Viktorija Mėčajūtė, Ugnė Garbenytė, Inesa Bumblauskaitė ir Dovydas Sakas; mokytojo Algimanto Šurnos mokinės: Gerda Radavičiūtė, Akvilė Staražinskaitė, Iveta Dumšaitė ir Skaistė Mockutė.
Lapkričio 20 d. Meno mokyklos berniukų choras „Vieversėlis“ su vadove mokytoja metodininke Rita Čekanauskiene ir koncertmeistere Vilija Brazinskiene dalyvavo Šiaulių „Dagilėlio“ dainavimo mokykloje mokytojų R. Koražinskienės ir D. Kimbrienės vestose atvirose choro pamokose.
Lapkričio 15 d. Kelmės Jono Graičiūno gimnazijoje vyko Kelmės rajono švietimo darbuotojų konferencija „Meilės Lukšienės pedagoginės įžvalgos šiandien“. Konferencijoje dalyvavo direktorė A. Barčiauskienė, pavaduotoja ugdymui I. Leskauskienė ir mokytojai: A. Sutkus, Ž. Macaitytė, J. Širkuvienė.
Lapkričio 7 d. Meno mokykloje svečiavosi Nacionalinės Mikalojaus Konstantino Čiurlionio menų mokyklos gabių vaikų centro vedėjas Žilvinas Meškuotis, kuris stebėjo Profesinės linkmės muzikinio modulio mokinių koncertą. Koncerte grojo akordeonistai Povilas Saunorius ir Gediminas Žyvatkauskas, mokytoja Vaiva Bukantienė; kanklininkės Elzė Valčiukaitė, Gabija Lentinaitė, Rimantė Palubinskaitė mokytoja Aušra Vilimaitė-Karyznienė, koncertmeisteris Algimantas Šurna; Alginija Mickūnaitė, mokytoja Dalia Miliauskienė; lumzdeliu - Paulius Dzvankauskas, mokytojas Arvydas Jankus, koncertmeisterė Kornelija Užemeckienė; fortepijonu - Milanta Sutkutė, mokytoja Vilija Brazinskienė; Viktorija Brazaitė, mokytoja ir koncerto vedančioji Irena Leskauskienė. Koncertą stebėjo Kelmės rajono savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vyr. specialistė Vijoleta Norkutė.
velines
Spalio 30 d. Kelmės kultūros centre vyko renginys-koncertas „Vėlinių vakaras". Šiame renginyje koncertavo ir  Meno mokyklos mokiniai: Alginija Mickūnaitė, mokytoja Dalia Miliauskienė, Rimantė Palubinskaitė, mokytoja Aušra Vilimaitė-Karyznienė.
Spalio 28 d. Kelmės meno mokykla suorganizavo respublikinę metodinę - praktinę konferenciją „Grojimo trimitu ir kitais variniais pučiamaisiais instrumentais ypatumai, problemos ir aktualijos“. Visus atvykusius dalyvius pasveikino ir konferenciją pradėjo Meno mokyklos direktorė A. Barčiauskienė, muzikinį numerį atliko G. Žyvatkauskas, mokytoja Vaiva Bukantienė.
BIENALE
Spalio 23 d. visi dailės skyriaus mokiniai ir mokytojai vyko į  pažintinį šiuolaikinio meno renginį  „Kauno bienalės 2013“ .
Meno mokyklos Pakražančio skyriuje spalio 24 d. įvyko 1-os klasės mokinių koncertas „Pirmasis mano koncertas“. Koncertą organizavo ir vedė mokytoja Aida Užemeckienė. Mokinius koncertui ruošė mokytojai: Dalia Miliauskienė, Vladislovas Miklovas ir Aida Užemeckienė.
brass afisa
Spalio 22 dieną, Meno mokyklos direktorės Astos Barčiauskienės kvietimu, koncertavo Klaipėdos miesto pučiamųjų instrumentų brass kvintetas.
Spalio 22 d. mokytoja metodininkė Rasa Štabokienė vedė atvira pamoką 1 klasės chorinio dainavimo mokinių tėveliams.
melodijosSpalio 10 d. įvyko tradicinis fortepijono skyriaus mokinių koncertas „Sugrįžusios melodijos“. Koncerte grojo Gustė Vaitkutė ir Paulina Andrulytė, mokytojos metodininkės Vilijos Brazinskienės mokinės; Gerda Radavičiūtė, Kamilė Tallat-Kelpšaitė, Akvilė Staražinskaitė ir Iveta Dumšaitė, vyr. mokytojo Algimanto Šurnos mokinės;  Viktorija Brazaitė, mokytojos metodininkės Irenos Leskauskienės mokinė, bei koncerto vedančios vyr. mokytojos Albinos Kalvaitienės paruoštos mokinės: Karolina Indrulytė, Judita Klusaitė ir Augustė Andrijauskaitė.
Spalio 5 d. Mokytojų dienos proga mokytojus pasveikino dailės skyriaus mokiniai, padovanodami pačių pagamintus paveikslėlius.
Spalio 2 d. įvyko tradicinis akordeono skyriaus koncertas „Mėgiamiausias praėjusių mokslo metų kūrinys“. Koncertą organizavo skyriaus vedėja Vaiva Bukantienė.
Rugsėjo 20 d. mokytojos metodininkės Dalios Miliauskienės mokiniai: Alginija Mickūnaitė, Liveta Brazauskaitė ir Povilas Saunorius koncertavo Žalpių muziejuje.
Rugsėjo 13 d. akordeono skyriaus vedėja Vaiva Bukantienė pasidalijo patirtimi su KMM akordeonistais po Palangos seminaro.
Rugsėjo 2 d. vyko Kelmės meno mokyklos 2013/2014 mokslo metų atidarymo šventė. Šventėje koncertavo pianistė Simona Levickaitė, mokytojas Algimantas Šurna.
Rugsėjo 2 d. Kelmės kultūros centre vykusioje Kelmės rajono ugdymo įstaigų 2013/2014 mokslo metų atidarymo šventėje grojo pučiamųjų kvintetas vadovaujamas mokytojo Sauliaus Jankeliūno, dainavo solistė - Monika Paulauskaitė, jos mokytojas Vaidotas Juozas Lygutas.