Birželio 13 d. Birštone vykusiame jaunųjų kanklininkų vasaros seminare atvirą pamoką vedė kanklių mokytoja Aušra Vilimaitė-Karyznienė.

Gegužės 25 d. rajoninės meno šventės moksleivių koncerte grojo smuikininkų ansamblis, mokyt N. Jurgelevičienė, akordeonistų orkestras, mokytoja V. Bukantienės, pučiamųjų instrumentų orkestras, mokytojas V. Miklovas.

Gegužės 24 d. prie Kelmės krašto muziejaus vykusioje rajoninėje moksleivių meno šventėje dalyvavo choreografijos skyriaus mokiniai vadovaujami mokytojos L. Monkevičienės, liaudies instrumentų orkestras, vadovė D. Miliauskienė, kapela, vadovas G. Rukas. Renginį vedė mokytoja A. Vilimaitė-karyznienė, įgarsino A. Šurna ir S. Jankeliūnas.

Gegužės 10 d. Kelmės meno mokyklo smuikininkų ansamblis šventė savo veiklos 10 - ąjį jubiliejų. Ta proga Kelmės kultūros centre buvo surengtas jubiliejinis koncertas. Šiuo metu ansambliui vadovauja vyr. mokytoja Nomeda Jurgelevičienė.

Gegužės 9 d. Kelmės kultūros centro foje įvyko vyr. mokytojo Algimanto Šurnos pianistės Simonos Levickaitės rečitalis. Rečitalyje taip pat grojo mokytojos A. Lipeikos mokinys Ignas Dzvankauskas, jam akompanavo A. Šurna, duetu su Simona grojo Skaistė Mockutė, solo Iveta Dumšaitė, visų pianisčių mokytojas A. Šurna. 

Gegužės 8 d. vyko edukacinis koncertas Pakražančio vidurinėje mokykloje. Koncerte dalyvavo mokytojų D. Miliauskienės, A. Uženeckienės ir V. Mikovo paruoti mokiniai.

Gegužės 3 d. visi Meno mokyklos mokiniai sukvietė savo mamytes ir močiutes į motinos dienos koncertą.

Balandžio 12 d. įvyko Meno mokyklos pasirenkamo instrumento fortepijono mokinių koncertas „Dvidešim pirštukų“. Koncertą organizavo vyr. mokytoja Rama Povilaitienė

Balandžio 10 d. Kelmės „Ąžuoliuko“ darželyje - mokykloje vyr. mokytoja Aušra-Vilimaitė Karyznienė surengės kanklių klasės mokinių edukacinį renginį „Ką mums kalba muzika?“

Balandžio 5 d. Kražių gimnazijoje vykusioje Atvelykio šventėje koncertavo vyr. mokytojos Aušros Vilimaitės-Karyznienės mokinės.

Kelmės meno mokyklos kapela vadovaujama mokytojo Gerimanto Ruko ir folklorinis ansamblis vadovaujamas mokytojų: Laisvės Monkevičienės, Laimutės Januškienės ir Osvaldo Gerbenio kovo 21 d. koncertavo Kelmės rajono Šaukėnų Vlado Pūtvio-Putvinskio vidurinės mokyklos organizuotame renginyje „Pirmūnų diena“.

Kovo 21 d. Pakražančio muzikiniame skyriuje įvyko tradicinis mokytojos Jūratės Širkuvienės organizuojamas renginys „Nežinomo kūrinio solfedžiavimas“. Renginyje dalyvavo 6 klasės mokiniai.

Styginių instrumentų skyrius kovo 15 d. sukvietė visus į tradicinį gitaros ir smuiko vakarą - renginį „Žvakių šviesoje“. Renginyje grojo Meno mokyklos gitaristų ir smuikininkų ansambliai, vadovaujami mokytojų Nomedos Jurgelevičienės, Dariaus Skruodžio ir Gedimino Dapkevičiaus. Renginyje dalyvavo gitaristai iš Šiaulių „Juventos“ progimnazijos ir Šiaulių Juliaus Janonio gimnazijos vadovaujami mokytojų Laimono Tamošiūno ir Tomo Laugalio.

Kovo 15 d. mokytojos Vaivos Bukantienės akordeonistai Kipras Leščiauskas ir Gediminas Žyvatkauskas, koncertavo Kelmės kultūros centro organizuotame renginyje Kelmės rajono ugdymo įstaigų 5-8 klasių mokinių muzikiniame šou „Estrada“.

grojameKovo 14 d. choreografijos skyriaus mokytojai suorganizavo tradicinį renginį „Grojame ir dainuojame“, kuriame grojo ir dainavo choreografijos mokiniai, juos ruošė mokytojai: Aušra Vilimaitė-Karyznienė, Vilija Brazinskienė, Jūratė Širkuvienė, Laisvė Monkevičienė, Laimutė Januškienė ir Darius Skruodys.

Kelmės dvare kovo 9 d. vyko Kelmės rajono laikraščio „Kelmiškiams“ orgaizuotas renginys „Kelmės rajono metų moters 2012“ apdovanojimai. Renginyje koncertavo akordeonistai: Kipras Leščiauskas ir Gediminas Žyvatkauskas, jų mokytoja Vaiva Bukantienė; gitaristų ansamblis vadovaujamas mokytojo Dariaus Skruodžio.

Kovo 11-ąjai paminėti skirtame koncerte, kuris vyko Kelmės kultūros centre, dalyvavo jaunučių choras, vadovė Rasa Štabokienė, koncertmeisterė Kornelija Užemeckienė; šoko choreografijos skyriaus 2 - 5 klasių mokiniai, mokytoja Laisvė Monkevičienė.

dainuokKelmės kultrūros centre kovo 2 d. vykusioje Regioninėjė kaimo kapelų šventėje „Dainuok pavasarį“ dalyvavo Gerimanto Ruko vadovaujama Meno mokyklos kapela.

Kovo 1 d. Šiauliuose vykusiame seminare - teletilte „Pasirengimas Lietuvos akordeonistų konkursui.  Privalomojo repertuaro analizė“ grojo mokytojos metodininkės Vaivos Bukantienės paruošti akordeonistai Kipras Leščiauskas ir Gediminas Žyvatkauskas.

Kelmės kultūros centre kovo 1 d. įvyko Kelmės jaunimo centro organizuotas renginys „Jaunimo apdovanojimai“, kuriame koncertavo Meno mokyklos gitaristų ansamblis vadovaujamas mokytojo Dariaus Skruodžio.

Kelmės Žemaitės viešojoje bibliotekoje vasario 28 d. vyko renginių ciklo skirto Tarptautinei gimtosios kalbos dienai bei Tarmių metams paminėti „Gimtosios kalbos gyvybė - tarmėse ir žmonėse“ renginys, kuriame dainavo mokytojos Jūratės Širkuvienės mokinės Aistė Andrijauskaitė ir Dovilė Botezataitė.

Grazi musu_seimyneleVasario 1 d. Kelmės kultūros centre vykusioje kaimo kapelų šventėje dalyvavo Meno mokyklos kapela vadovaujama mokytojo Gerimanto Ruko.

2013 m. sausio 29 d. įvyko mokytojo Algirdo Lipeikos mokinių koncertas tėveliams. Koncerte grojo Živilė Andrulytė, Rimantas Antanas Miliauskas, Aivaras Pumputis, Justinas Mažukna, Paulius Dzvankauskas ir Ignas Dzvankauskas. Mokiniams akompanavo mokytojai: Albina Kalvaitienė ir Algimantas Šurna. 

2013 m. sausio 10 d. Kelmės meno mokyklos mokytojų akordeonistų orkestras vadovaujamas mokytojo Algirdo Lipeikos, koncertavo Šventosios miesto sanatorijoje „Energetikas“.

2013 m. sausio 3 d. Kelmės SMC vykusioje metodininėje dienoje „Kūrybiškas mokytojas - kūtybiškam mokiniui“, koncertinius numerius atliko kanklininkė Rimantė Palubinskaitė ir jos mokytoja Aušra Vilimaitė-Karyznienė.

2012 m. gruodžio 27 d. Kelmės SMC vykusioje Kelmės rajono savivaldybės geriausiųjų sportininkų apdovanojimų ir pagerbimo šventėje koncertavo Meno mokyklos mokytojų akordeonistų orkestras.  Orkestro vadovas vyr. mokytojas Algirdas Lipeika.

2012 m. gruodžio 21 d. Meno mokykla surengė koncertą Kelmės profesinio rengimo centre. Koncerte grojo kanklininkė Rimantė Palubinskaitė ir jos mokyt. A. Vilimaitė-Karyznienė; saksafonistas Domantas Rudaitis, mokytojas D. Baltutis, koncertmeisterė V. Brazinskienė; pianistė Simona Levickaitė ir jos mokytojas A. Šurna; smuikininkių ansamblis Kamilė Tamošaitytė, Toma Jakavičiūtė ir jų mokytoja N. Jurgelevičienė, koncertmeisterė K. Užemeckienė; dainavo Kristina Žalandauskaitė ir Monika Paulauskaitė, jų mokytojas V. J. Lygutas.

2012 m. gruodžio 19 d. įvyko mokytojo metodininko Vladislovo Miklovo mokinių kalėdinis koncertas tėveliams.

2012 m. gruodžio 19 d. Meno mokyklos salėje įvyko kanklių mokytojos metodininkės mokinių kalėdinis koncertas tėvelias „Laukiame Švenčių“. Mokiniams talkino koncertmeisterė Kornelija Užemeckienė.

2012 m. gruodžio 17 d. Meno mokyklos choreografijos skyriaus mokytojai ir mokiniai suorganizavo kalėdinį koncertą tėveliams. Koncerte dalyvavo visi choreografijos skyriaus mokiniai, juos paruošė mokytojai: choreografijos skyriaus vedėja vyr. mokytoja Laisvė Monkevičienė, mokytoja metodininkė Vilma Račkauskienė ir vyr. mokytoja Laimutė Januškienė.

2012 m. gruodžio 13 d. įvyko Kelmės meno mokyklos, Pakražančio muzikinio skyriaus mokinių kalėdinis koncertas tėveliams. Koncertui mokinius ruošė mokytojai: Aida Užemeckienė, Dalia Miliauskienė, Jūratė Širkuvienė ir Vladislovas Miklovas.

PADEKOSGruodžio 7 d. Kelmės kultūros centre įvyko buvusio Meno mokyklos akordeonisto, mokytojos V. Bukantienės mokinio, dabar Vilniaus Juozo Tallat-Kelpšos konservatorijos moksleivio, Gyčio Kaušiaus padėkos koncertas „Ant svajonės sparnų“. Koncerte taip pat grojo mokytojos metodininkės Vaivos Bukantienės paruošti akordeonistai: Dovydas Valantiejus, Kipras Leščiauskas ir Gediminas Žyvatkauskas. Dainavo mokytojo metodininko Vaidoto Juozo Lyguto mokinės: Martyna Daunytė ir Kristina Žalandauskaitė, fortepijonu pritarė Milda Šuklytė, jos mokytoja metodininkė Vilija Brazinskienė.

Gruodžio 1 d. Meno mokyklos akordeonistai, smuikininkai ir choreografai koncertavo Kelmės tinklinio sporto klubo „Rūta“ 15-os metų veiklos minėjimo jubiliejinėje šventėje. Koncertui mokinius ruošė mokytojai: V. Bukantienė, N. Jurgelevičienė, L. Monkevičienė ir V. Račkauskienė.

Lapkričio 30 d. akordeono skyriaus vedėja Vaiva Bukantienė suorganizavo ir vedė tradicinį skyriaus mokinių koncertą „Žiemužėlė belaukiant“. Koncertavo mokytojų V. Bukantienės ir Alg. Lipeikos mokiniai.

PIRMOJOLapkričio 29 d. įvyko jau šeštasis tradicinis koncertas „Pirmojo kūrinėlio šventė“, kuriame net keturiolika pirmokėlių atliko savo pirmuosius kūrinėlius. Koncertą organizavo ir vedė mokytoja A. Vilimaitė-Karyznienė. Koncerte grojo mokytojų A. Kalvaitienės, V. Bukantienės, V. Brazinskienės ir A. Vilimaitės-Karyznienės paruošti mokiniai.

Lapkričio 20 d. Kelmės m/d „Ąžuoliukas“  vyr. mokytoja Aušra Vilimaitė-Karyznienė parengė ir vedė koncertą „Ką mums kalba muzika?“ Koncerte grojo mokytojos Aušros paruoštos kanklininkės: G. Lentinaitė, V. Gedminaitė, E. Jezerskytė, E. Valčiukaitė ir R. Palubinskaitė. 

Spalio 25 d. mokytoja Aušra Vilimaitė-Karyznienė pravedė atvirą pamoką mokiniams ir mokytojams  „Vizualus atlikėjo poveikis“. Pamokoje grojo kanklininkė Rimantė palubinskaitė, mokyt. A. Vilimaitė-Karyznienė ir pianinstė K. Karyznaitė, mokyt. I.Leskauskienė.

Spalio 23 d. buvo suorganizuotas rajoninis seminaras „Darbas su repertuaru fortepijono pamokose“. Seminarą vedė Šiaulių Sauliaus Sondeckio menų mokyklos fortepijono mokytoja Daiva Šulcaitė.

Spalio 13 d. Meno mokyklos kapela koncertavo Elvyravos pagrindinėje mokykloje. Kapelos vadovas Gerimantas Rukas.

Spalio 11 d. choreografijos 2-5 klasių mokiniai koncertavo Kelmės mažajame teatre. Mokinius koncertui ruošė mokytojai: V. Račkauskienė, L. Monkevičienė, L. Januškienė ir O. Gerbenis.

Spalio 4 d. Kelmės kultūros centre Meno mokykla kartu su Švietimo, kultūros ir sporto skyriumi suorganizavo rajoninę Mokytojų dienos švetę. Šventėje koncertavo: Meno mokyklos kapela vadovaujama G. Ruko, dainavo mokytojų choras vadovaujamas V. J. Lyguto.

Spalio 3 d. įvyko tradicinis akordeono skyriaus koncertas „Mėgiamiausias praėjusių mokslo metų kūrinys“.

Rugsėjo 29 d. Meno mokykla sveikinimo koncertą dovanojo Kelmės SMC 10 metų veiklos paminėjimo renginyje. Koncertavo akordeonistai: G. Žyvatkauskas ir K. Leščiauskas, mokytoja Vaiva Bukantienė; birbynininkai: I. Dzvankauskas, D. Blužas, J. Mažukna, P. Dzvankauskas ir R. A. Miliauskas, jų mokytojas Algirdas Lipeika; kankilinkė R. Palubinskaitė ir jos mokytoja Aušra Vilimaitė-Karyznienė.

Rugsėjo 28 d. Meno mokyklos mokytojų akordeonistų orkestras koncertavo Kelmės krašo muziejuje vykusiame renginyje skirtame Policijos dienai paminėti. Orkestro vadovas mokytojas Algirdas Lipeika.

09-01Rugsėjo 1 d. „Dainų dainelės 2012“ laureatė Monika Paulauskaitė buvo pakviesta dalyvauti šventiniame Mokslo metų pradžiai ir laisvės dienai paminėti skirtame koncerte „Beauštanti aušrelė“, kuris vyko Vilniuje Simono Daukanto aikštėje  prie LR Prezidentūros. Monika atliko lietuvių liaudies dainą „Ką kalba linelis?“. Smuiku pritarė Matas Gerbenis. Monikos mokytojas Vaiduotas Juozas Lygutas.