DARBUOTOJAI

PAREIGOS

Algirdas Bartkevičius

budėtojas-rūbininkas

Jolanta Gerbenienė

valytoja

Laimutis Pocius

kiemsargis-pagalbinis darbininkas

 Asta Lideikienė

 budinti

 Aušra Banaitienė

 valytoja