DĖL MOKESČIO UŽ MOKSLĄ

Mokestis, mokant internetu, mokamas pervedant pinigus į Kelmės Algirdo Lipeikos menų mokyklos sąskaitą DNB banke.

Gavėjo pavadinimas       Kelmės Algirdo Lipeikos menų mokykla
Gavėjo sąskaita                 LT554010043800070131
Gavėjo bankas                   AB DNB bankas
Gavėjo kodas                      290113170
Mokėjimo paskirtis           Mokinio (-ės) Vardas Pavardė ir už kokį laikotarpį moka
Kliento kodas gavėjo IS   XXXXXX   (būtina nurodyti mokėtojo kodą, nurodytą mokėjimo kvite)

Kelmės rajono savivaldybės tarybos
SPRENDIMAS
DĖL UŽMOKESČIO UŽ NEFORMALŲJĮ ŠVIETIMĄ KELMĖS MENO MOKYKLOJE

Kelmės rajono savivaldybės 2014 m. saplio 27 d. tarybos sprendimo Nr. T-313 „Dėl Kelmės rajono ugdymo įstaigų teikiamų paslaugų įkainių eurais patvirtinimo“  PRIEDAS.

ĮMOKŲ UŽ MOKSLĄ PERSKAIČIAVIAMS ĮVEDANT EURĄ


Esant galimybei, nuomojami muzikos instrumentai Kelmės rajono savivaldybės tarybos nustatyta tvarka.

ĮMOKŲ UŽ INSTRUMENTŲ NUOMĄ PERSKAIČIAVIMAS ĮVEDANT EURĄ

Kelmės rajono savivaldybės tarybos sprendimas dėl Kelmės meno mokyklos patalpų nuomos įkainių patvirtinimo.

ĮMOKŲ UŽ PATALPŲ NUOMĄ PERSKAIČIAVIMAS ĮVEDANT EURĄ