Pamokų laikas:
1. 1215–1300
2. 1305–1350
3. 1400–1445
4. 1455–1540
5. 1545–1630
6. 1635–1720
7. 1725–1810
8. 1815–1900
9. 1905–1950
 
2014-2015 m.m. UGDYMO PLANAS
2015-2016 m.m. UGDYMO PLANAS
2016–2017 m .m . UGDYMO PLANAS
2017–2018 m. m. UGDYMO PLANAS

Mokykla siūlo šias formalųjį švietimą papildančio ugdymo programas:

  1. Fortepijono  pradinio ir pagrindinio ugdymo programa;
  2. Smuiko pradinio ir pagrindinio ugdymo programa;
  3. Akordeono pradinio ir pagrindinio ugdymo programa;
  4. Birbynės pradinio ir pagrindinio ugdymo programa;
  5. Medinių pučiamųjų instrumentų (saksofonas) pradinio ir pagrindinio ugdymo programa;
  6. Varinių pučiamųjų instrumentų (trimitas, althornas, trombonas, tūba) pradinio ir pagrindinio ugdymo programa;
  7. Mušamųjų instrumentų pradinio ir pagrindinio ugdymo programa;
  8. Dailės pradinio ir pagrindinio ugdymo programa;
  9. Šokio pradinio ir pagrindinio ugdymo programa.

 

Meno kolektyvai

Mokyklos meninių kolektyvų tikslas – ansamblinio muzikavimo ir meninės raiškos gebėjimų ugdymas,  muzikavimo motyvacijos, bendravimo ir benradarbiavimo muzikuojant skatinimas.
Paruoštą ansamblio programą moksleiviai turi galimybę pristatyti akademinių koncertų metu, vykdydami koncertinę ir konkursinę veiklą mokykloje, mieste, respublikoje, dalyvaudami įvairuose renginiuose, projektuose ir edukacinėse programose.

Mokykloje yra šie kolektyvai:
1. Instrumentiniai - akordeonų orkestras, smuikininkų ansamblis, pučiamųjų kvintetas, liaudies instrumentų orkestras, gitaristų ansamblis;
2. Vokaliniai - jaunučių choras, berniukų choras, jaunių choras.
3. Šokių kolektyvas.