FORTEPIJONO SKYRIUS

Skyriaus metodinio būrelio vadovė – mokytoja metodininkė Vilija Brazinskienė


Fortepijono skyrius skaičiuoja gyvavimo metus nuo pat mokyklos įkurimo – 1966 metų. Skyriaus mokytojai – aktyvūs įvairiausių mokyklos, rajono ir respublikos meno renginių dalyviai. Didelis būrys fortepijono skyriaus mokinių dalyvavo respublikiniuose jaunųjų pianistų festivaliuose „Vaikystė su muzika“ Panevėžio MM, „Dviese smagiau“ Šiaulių „Juventos“ mokykloje, Nacionalinės fortepijoninės muzikos festivalyje Raseinių MM, tarptautiniame jaunųjų atlikėjų festivalyje „Polifonija ir aš“ Radviliškyje. Dalyvauta tarptautiniuose jaunųjų pianistų konkursuose „Baltijos gintarėliai“, XXI a. menas (Klaipėda), „Mažieji talentai“ (Utena). Respublikiniuose jaunųjų pianistų konkursuose „Šypsenėlė“ (Vilniaus muzikos mokykla „Lyra“), „Saulėtos gaidos“ (Šiaulių „Juventos“ mokykla), “Čiurlionio jūra“ (Radviliškio MM), tarptautiniame B. Dvarino konkurse laimėti laureatų, diplomantų, Šiaulių regioninio turo nugalėtojų diplomai. Tvirti bendradarbiavimo ryšiai sieja su Raseinių MM fortepijono skyriaus mokytojais ir mokiniais. Parengtas ir įgyvendintas mainų projektas – bendri abiejų mokyklų jaunųjų pianistų koncertai Kelmėje ir Raseiniuose. Kelmės MM fortepijono skyrius organizavo respublikinius instrumentinių ansamblių festivalius „Nuo V.A.Mocarto iki...“, „Nuo renesanso iki...“, „Karamelė“.

 CHORINIO DAINAVIMO SKYRIUS

Skyriaus metodinio būrelio vadovė –  mokytoja metodininkė Rasa Štabokienė

Chorinio dainavimo skyrius gyvuoja jau 43–eji metai. Skyriaus vykdo šias ugdymo programas: chorinio dainavimo, solinio dainavimo, solinio studijinio dainavimo. Mokiniai lanko jaunių chorą, jaunučių ir berniukų chorus. Konkursai, kuriuose dalyvavo ar laimėjo mūsų skyriaus mokiniai: respublikiniame vaikų ir mokinių dainavimo konkurse ,,Vyturiai ir vyturėliai“ Kelmėje, Šiaulių apskrities mokinių muzikos festivalyje-konkurse ,,Dainuoju gimtiesiems šilams“ Tytuvėnų gimnazijoje, Šaukėnų Vl. Pūtvio-Putvinskio vid. m-kloje sakralinės muzikos festivalyje-konkurse ,,Skrisk, giesmele“, Šiaulių miesto ir apskrities vaikų meno festivalyje ,,Aš – mažytė pasaulio dalis“ Šiauliuose ,,Dagilėlio“ dainavimo mokykloje, Lietuvos vaikų ir jaunimo chorų festivalyje-konkurse ,,Mes Lietuvos vaikai“ Šiauliuose I ture ir finaliniame koncerte Klaipėdoje, Šiaulių miesto ir apskrities mėgėjų meno kolektyvų ir atlikėjų festivalyje ,,Rudens mozaika“, akcijoje ,,Lietuvos berniukai prieš smurtą ir narkomaniją“ Vilniuje, Kaune, ,,Žvaigždžių ir žvaigždučių koncerte“ Šiaulių filharmonijoje ir Vilniaus Rotušėje, Lietuvos TV konkurse ,,Talentų ringas“, Lietuvos Tūkstantmečio Dainų šventėje ,,Amžių sutartinė“, chorų festivalyje-konkurse ,,Lai skamba balsai“ Radviliškio rajono Šeduvos gimnazijoje, Lietuvos vaikų ir moksleivių televizijos konkurso ,,Dainų dainelė“ finaliniame koncerte Vilniuje LNOBT, Vilniaus vaikų ir moksleivių jaunimo centre festivalyje-konkurse ,,Iš sidabro šulinių“, Žemaitijos krašto vaikų ir moksleivių dainų festivalyje-konkurse ,,Skambioji daina 2011” Plungėje, Tarptautiniame vokalinės muzikos konkurse ,,Lakštingalų slėnis“ Tauragėje, tarptautiniame vaikų ir moksleivių estradinio dainavimo festivalyje-konkurse ,,Linksmieji perliukai“ Klaipėdoje, Tarptautiniame dainavimo konkurse ,,Baby sing“ Anykščiuose, Tarptautiniame džiazo muzikos festivalyje-konkurse ,,Jazz fontanas“ Panevėžyje.

 STYGINIŲ INSTRUMENTŲ SKYRIUS

Skyriaus metodinio būrelio vadovė –
 vyresn. mokytoja Nomeda Jurgelevičienė

Kelmės meno mokykloje grojimo styginiais instrumentais pradėta mokyti 1978 m. Pirmiausia pradėti mokyti smuiku, kiek vėliau ir gitara, kuri šiandieną yra labai populiari ir mėgstama mokinių bei suaugusiųjų. Styginių instrumentų skyriuje mokiniai yra susibūrę į smuikininkų ir gitaristų ansamblius, o pastaraisiais metais  vis dažniau šie puikūs kolektyvai buriami į vieną bendrą ansamblinį grojimą. Ansambliai yra labai mėgstami Kelmės miesto bei  rajono visuomenės ir aktyviai dalyvauja įvairiuose renginiuose, koncertuose, festivaliuose, taip pat kasmet surengia „Gitaros ir smuiko vakarus žvakių šviesoje“, šių renginių iniciatorius – gitaros instrumento vyresn. mokytojas Darius Skruodys. Gitaros instrumento grojimo paslapčių moko  ir kompozitorius Gediminas Dapkevičius. Smuiku groti moko vyresn. mokytoja Nomeda Jurgelevičienė ir mokytoja Gabrielė Špukienė.
 

AKORDEONO SKYRIUS

Skyriaus metodinio būrelio vadovė – mokytoja metodininkė Vaiva Bukantienė

Akordeono skyrius gyvuoja nuo 1966 m., įkūrus Kelmės muzikos mokyklą. Kasmet skyriuje vyksta tradiciniai renginiai ir koncertai: „Mėgiamiausias praėjusių metų kūrinys“, „Iš visos širdies“, „Pasitinkant žiemužėlę“, „Saulėta diena“, liaudiškos muzikos popietė „Čia yr, čia nėr, čia bus“. Organizuojamos viktorinos „Ar pažįsti savo instrumentą?“. Metodiniai užsiėmimai akordeonistams „Ne tik groju, bet ir išardyti moku“. Bendradarbiaujame su Šiaulių menų mokykla, koncertuojame su Baltijos šalių akordeonistų orkestru „Tremolo“ Lietuvoje, Latvijoje, Estijoje, Suomijoje. Kasmet dalyvaujame Gatvės muzikos dienos renginiuose, Kelmės rajono švietimo skyriaus organizuotame festivalyje-koncerte „Muzikinė dovana bendraamžiui“, Kelmės meno mokyklos III pasirenkamojo instrumento festivalyje „Pavasario fiesta 2011“, Tytuvėnų gimnazijos meno skyriaus mokinių ir mokytojų koncerte „Iš visos širdies“, Kelmės rajono meno šventėje „Pasveikinkim pavasarį“. 2011 m. vasarą Gytis Kaušius, Kipras Leščiauskas ir Gediminas Žyvatkauskas su mokytoja Vaiva Bukantiene dalyvavo Estijoje Abja Paluoja miestelyje organizuotoje muzikinėje stovykloje. Tarptautiniame akordeono festivalyje „Palanga 2011“ Gytis Kaušius dalyvavo seminaro koncerte ir pamokose. Suorganizuotas Gyčio Kaušiaus koncertas-rečitalis „Muzikos sparnais“. Nuolat dalyvaujame Šiauliuose vykstančiame tarptautinis akordeonistų festivalyje-konkurse „Linksmasis akordeonas“; Parnu akordeono muzikos konkurse; Latvijoje Limbažu akordeonistų festivalio ansamblių konkurse; konkurse „Vilnius 2011“, Mažeikiuose akordeonistų festivalyje „Tutti“. Rajono moksleivių konkurse „Mažasis artistas“ mokytojos Aurelijos Ščeponavičienės mokinys Valdas Vaištaras pelnė I vietą. 2011 m. vasario 1 dieną mokyklos direktorė Asta Barčiauskienė, mokytoja Vaiva Bukantienė ir 6 klasės mokinys Gytis Kaušius dalyvavo LR Prezidento rūmų Baltojoje salėje vykusiose tarptautinių konkursų laureatų ir jų pedagogų pagerbimo iškilmėse. 2011 m. liepos 6 dieną Kelmės krašto muziejuje per Valstybės dienos minėjimą Gyčiui Kaušiui suteiktas Kelmės rajono „Metų talento“ vardas. 2011 m. Gytis Kaušius su mokytoja Vaiva Bukantiene dalyvavo LRT organizuojamoje projekto „Vunderkindai“ atrankoje ir pateko į pusfinalį.

LIAUDIES  INSTRUMENTŲ SKYRIUS

Skyriaus metodinio būrelio vadovė – mokytoja metodininkė Dalia Miliauskienė

Liaudies instrumentų skyrius gyvuoja nuo 1971 metų. Skyriaus mokiniai yra nuolatiniai J. Švedo respublikinio tautinės muzikos atlikėjų konkurso dalyviai ir laureatai. Skyriaus mokytojai ir mokiniai aktyviai prisideda prie Kelmės rajono, Šiaulių apskrities, respublikinių švenčių, konkursų, ir festivalių rengimo ir patys juose dalyvauja. Birbynininkai ir kanklininkės gali lankyti instrumentinius ansamblius, liaudies instrumentų orkestrą, šie kolektyvai yra „Tūto“, P. Stepulio, bei 2003 m., 2005 m., 2007 m. ir 2009 m. dainų švenčių Vilniuje dalyviai.

 TEORETINIS SKYRIUS

Skyriaus metodinio būrelio vadovė – 
vyresn. mokytoja Rama Povilaitienė

Muzikos teorijos skyrius meno mokykloje gyvuoja nuo pat mokyklos įkūrimo pradžios, nes teorinių dalykų reikšmė bendram ir profesionaliam muzikiniam ugdymui yra labai svarbi. Todėl visi mokyklos mokiniai šalia pagrindinio instrumento (dalyko) privalo lankyti Muzikos rašto ir kultūros pažinimo (1-3 mokymo metai) ir solfedžio (4-7 mokymo metai) pamokas. Solfedžio mokytojai vadovaujasi muzikos rašto ir kultūros pažinimo bei solfedžio programa, kurią 2004 metais parengė mokytoja metodininkė Vilija Brazinskienė. Mokinių muzikinis akiratis plečiamas ir Muzikos istorijos (4-7 mokymo metai) pamokose. 2011 m. patvirtinta naujai pakoreguota muzikos istorijos programa. Šią programą parengė vyresn. mokytojas Saulius Jankeliūnas. Choreografijos skyriaus mokytoja Laimutė Januškienė 2009 m. sudarė muzikos teorijos programą su muzikiniais įrašais, kuri pritaikyta choreografijos mokinių lavinimui. Muzikos teorijos skyriuje vyksta tradiciniai teminiai renginiai, kuriuose dalyvauja 1-7 klasių solfedžio grupės. Skyriaus pedagogai organizuoja pažintines-muzikines ekskursijas, veda atviras pamokas, kaupia metodinę medžiagą, pranešimus, referatus, organizuoja muzikinius renginius, nuolat atnaujina mokyklos stendą, kuriame supažindina ugdytinius su kompozitorių gyvenimu ir kūryba bei muzikos pasaulio naujienomis. Pažymint kompozitorių jubiliejines sukaktis rengiami minėjimai-koncertai mokyklos bendruomenei, miesto visuomenei.

CHOREOGRAFIJOS SKYRIUS

Skyriaus metodinio būrelio vadovė – vyresn. mokytoja Laisvė Monkevičienė

Nuo 1988 m. meno mokykloje įkurtas choreografijos skyrius. Skyriuje mokoma lietuvių liaudies šokių, klasikinių, pasaulio tautų bei šiuolaikinių-pramoginių šokių, mokiniai yra supažindinami su lietuvių liaudies papročiais bei folkloru. Mokiniai susibūrę į jaunuolių tautinio šokio kolektyvą, kuriam vadovauja vyresn. mokytoja L. Monkevičienė. Mokyklos šokėjai yra nuolatiniai rajono, Šiaulių apskrities, respublikinių švenčių, festivalių dalyviai. Nuo choreografijos skyriaus įkūrimo pradžios mokiniai dalyvavo visose respublikinėse Dainų šventėse, Pasaulio lietuvių ir Moksleivių Dainų šventėse. Nuo 1998 m. dalyvauja tradiciniuose meno ir muzikos mokyklų choreografijos skyrių festivaliuose „Šitam dideliam būry“, yra tapę respublikinio tautinio šokio konkurso „Aguonėlė“ laureatais, dukart Šiaulių apskrities tautinių šokių festivalio-konkurso „Pašokdinsiu vidury ratelio“ pirmosios vietos ir pereinamojo prizo laimėtojais, yra nuolatiniai festivalio „Kepurinė“ ir kitų festivalių dalyviai. Choreografijos skyriaus mokytojai organizuoja metodinius seminarus rajono šokių mokytojams ir vadovams, aktyviai dalyvauja tradiciniame rajono Moksleivių šventės rengime. Aktyviai dalyvauja bendruose su muzikos ir dailės skyriais rengiamuose integruotuose koncertuose-projektuose. Kasmet organizuojamos rajoninės folklorinių šokių varžytuvės „Mažoji patrepsynė“, 2011 m. folklorinių šokių varžytuvėse „Patrepsynė 2011“ Šiauliuose pelnytas diplomantų apdovanojimas.

DAILĖS SKYRIUS

Skyriaus metodinio būrelio vadovė – mokytoja  metodininkė Deima Bialaglovienė

Dailės skyrius gyvuoja jau 22 metus. Mokiniai čia mokomi piešti ir tapyti įvairia technika: pieštuku, anglimi, akvarele, tekstilės dažais. Taip pat mokoma grafikos, skulptūros, keramikos. Dėstomi dailės pažinimo dalykai, užsiimama laisva kūryba. Organizuojami susitikimai su žymiais dailininkais, lankomos jų dirbtuvės ir parodos, darbas vyksta ir gamtoje, kūrybinėse stovyklose-pleneruose, kur vaikai susipažįsta ir studijuoja Kelmės krašto kultūros paveldą. Plenero metu sukaupta medžiaga naudojama kuriant piešinius visų mokslo metų eigoje. Meno mokyklos dailės skyrius vykdo 7 metų dailės ugdymo programą. Pusmečių pabaigoje vyksta mokinių žinių patikrinimas – rengiamos darbų parodos, į kurias kviečiami ir mokinių tėveliai. Jaunieji dailininkai sėkmingai dalyvauja vaikų piešinių konkursuose, rengiamos parodos skyriuje, meno mokykloje ir įvairiose Kelmės miesto erdvėse. Dailės skyriaus mokinių darbų parodas galima išvysti Kelmės rajono savivaldybėje (paroda keičiama 2 kartus per metus), Kelmės kultūros centre (įvairių meno mokyklos renginių metu), Kelmės rajono liaudies meno šventėse, buvo surengta paroda Kelmės „Sodros“ skyriuje, taip pat nuolat rengiamos parodos meno mokykloje. Įspūdingai vyksta dailės baigiamųjų egzaminų, praktinių darbų pristatymai ir gynimas. Baigiamieji mokinių darbai puošia meno mokyklos kabinetus ir koridorius.

 PUČIAMŲJŲ IR MUŠAMŲJŲ INSTRUMENTŲ SKYRIUS

Skyriaus metodinio būrelio vadovas – mokytojas metodininkas Vladislovas Miklovas
 

Pučiamaisiais instrumentais meno mokykloje vaikus mokyti groti pradėta 1966 m. Skyriaus mokiniai yra J. Pakalnio, „Jūros fanfaros“, 2003 m., 2007 m., 2009 m., 2011 m. ir 2013 m. dainų švenčių Vilniuje ir kitų rajono, apskrities, respublikos švenčių, festivalių dalyviai. 

2013 m. Kelmės rajono savivaldybės tarybos pritarimu mokykloje pradėta vykdyti mušamųjų instrumentų mokymo programa. Groti mušamaisiais instrumentai mokinius moko mokytojas Adolfas Sutkus.

PAKRAŽANČIO MUZIKINIS SKYRIUS

1992 metais įsteigtas Pakražančio muzikinis skyrius, 1998 metais tapęs Kelmės muzikos mokyklos muzikiniu skyriumi. Skyriuje vykdomos šios ugdymo programos: fortepijono instrumento mėgėjų, chorinio dainavimo, akordeono instrumento, kanklių instrumento ir pučiamųjų instrumentų ugdymo programos.


KRAŽIŲ MUZIKINIS SKYRIUS

2003 metais Kražių vidurinėje mokykloje (dabar – gimnazijoje) įsteigtas Meno mokyklos Kražių skyrius.

Skyriuje vykdomos šios ugdymo programos: fortepijono instrumento, smuiko instrumento, pučiamųjų instrumentų, kanklių instrumento ir akordeono instrumento ugdymo programos.