INSTRUMENTINIS SKYRIUS – fortepijono, smuiko, akordeono, gitaros instrumentai
Skyriaus metodinės grupės vadovė – mokytoja metodininkė
Irena Leskauskienė.
 INSTRUMENTINIS SKYRIUS – liaudies, pučiamieji ir mušamieji instrumentai.
Skyriaus metodinės grupės vadovas –  mokytojas  Adolfas Sutkus.
CHORINIO IR SOLINIO DAINAVIMO,  TEORETINIŲ DALYKŲ SKYRIUS
Skyriaus metodinės grupės vadovė – mokytoja metodininkė
Rasa Štabokienė.
DAILĖS, CHOREOGRAFIJOS IR TEATRO SKYRIUS
Skyriaus metodinės grupės vadovė – mokytoja metodininkė
Deima Bialaglovienė.
PAKRAŽANČIO GIMNAZIJOS MUZIKINIS SKYRIUS
Skyriaus kuratorė – mokytoja metodininkė Dalia Miliauskienė
 

Pakražančio skyrius įsteigtas 1992 metais. 1998 m. tapo Pakražančio muzikiniu skyriumi. Skyriuje vykdomos šios ugdymo programos: solinio dainavimo, akordeono instrumento, kanklių instrumento ir pučiamųjų instrumentų ugdymo programos.

KRAŽIŲ ŽYGIMANTO LIAUKSMINO MUZIKINIS SKYRIUS
Skyriaus kuratorė – vyresnioji mokytoja Nomeda Jurgelevičienė
 

2003 m. Kražių vidurinėje mokykloje (dabar –gimnazijoje) įsteigtas Meno mokyklos Kražių muzikos skyrius. Skyriuje vykdomos šios ugdymo programos: smuiko instrumneto, kanklių instrumneto, fortepijono instrumento ir pučiamųjų instrumentų ugdymo programos.