MOKYKLOS TARYBA

Mokyklos taryba – aukščiausia Algirdo Lipeikos menų mokyklos savivaldos institucija, atstovaujanti mokiniams, mokytojams, tėvams (globėjams, rūpintojams) ir vietos bendruomenei. Už savo veiklą Mokyklos taryba atsiskaito ją rinkusiems mokyklos bendruomenės nariams.

PIRMININKAS – Anatolijus Drazdovas
         SEKRETORĖ – Violeta Ričkienė

 


Mokytojų atstovai

Tėvų atstovai
Mokinių atstovai
Deima Bialaglovienė Jolanta Saunorienė Kotryna Karyznaitė
Vilija Brazinskienė Vaida Laurinavičienė Viktorija Brazaitė
Violeta Ričkienė Anatolijus Drazdovas
Judita Klusaitė
Adolfas Sutkus Edita Dzvankauskienė
Karolina Indrulytė

 

METODINĖ TARYBA

Asta Barčiauskienė – direktorė;
Beata Pralgauskienė – pavaduotoja ugdymui;
Deima Bialaglovienė – dailės, choreografijos ir teatro skyrių metodinės grupės vadovė;
Adolfas Sutkus – pučiamųjų ir mušamųjų instrumentų skyriaus metodinės grupės vadoavs;
Rasa Štabokienė – teoretinio, chorinio ir solinio dainavimo skyrių metodinės grupės vadovas;
Irena Leskauskienė – fortepijono, styginių ir akordeono instrumentų metodinės grupės vadovė.

 

MOKYTOJŲ TARYBA

Asta Barčiauskienė – direktorė;
Inga Mituzienė – sekretorė;
Visi Algirdo Lipeikos menų mokyklos pirmaeilėse pareigose dirbantys mokytojai.