MOKYKLOS TARYBA

Mokyklos taryba – aukščiausia Algirdo Lipeikos menų mokyklos savivaldos institucija, atstovaujanti mokiniams, mokytojams, tėvams (globėjams, rūpintojams) ir vietos bendruomenei. Už savo veiklą Mokyklos taryba atsiskaito ją rinkusiems mokyklos bendruomenės nariams.

PIRMININKĖ – Edita Dzvankauskienė
         SEKRETORĖ – Živilė Macaitytė

 


Mokytojų atstovai

Tėvų atstovai
Mokinių atstovai
Vaiva Bukantienė
Edita Dzvankauskienė
Jomantė Ancikevičiūtė
Irena Leskauskienė
Vaida Laurinavičienė Austėja Andrulytė
Živilė Macaitytė
Jolanta Saunorienė
Rugilė Baltrušaitytė
Inga Mituzienė
Dalia Šedytė
Viktorija Jankauskaitė

 

METODINĖ TARYBA

Asta Barčiauskienė – direktorė;
Beata Pralgauskienė – pavaduotoja ugdymui;
Deima Bialaglovienė – dailės, choreografijos ir teatro skyrių metodinės grupės vadovė;
Adolfas Sutkus – liaudies instrumentų, pučiamųjų ir mušamųjų instrumentų skyriaus metodinės grupės vadovas;
Rasa Štabokienė – teoretinio, chorinio ir solinio dainavimo skyrių metodinės grupės vadovė;
Irena Leskauskienė – fortepijono, styginių ir akordeono instrumentų metodinės grupės vadovė.

 

MOKYTOJŲ TARYBA

Asta Barčiauskienė – direktorė;
Inga Mituzienė – sekretorė;
Visi Algirdo Lipeikos menų mokyklos pirmaeilėse pareigose dirbantys mokytojai.