Birželio 10 d. renginyje „Sodų teatras Prienų vienkiemyje“ vyko meno mokyklos akordeonisto Gyčio Kaušiaus paramos koncertas „Ant svajonės sparnų“, mokytoja Vaiva Bukantienė. 

Birželio 8 d. vyko iškilmingas Meno mokyklos baigimo pažymėjimų įteikimas-koncertas. 2011-2012 m.m. Meno mokyklą baigė 27 absolventai.

Birželio 3 d. Pakražančio kultūros namuose vyko meno mokyklos akordeonisto Gyčio Kaušiaus paramos koncertas „Ant svajonės sparnų“, mokytoja Vaiva Bukantienė. 

Birželio 1 d. Kelmės kultūros centre vykusiame koncerte „Bendraamžiai bendraamžiams“ koncertavo mokyt. A. Lipeikos mokiniai: P. Dzvankauskas, R.A. Miliauskas, I. Dzvankauskas; mokyt. V. Bukantienės mokiniai: K. Leščiauskas ir G. Kaušius; mokyt. A. Vilimaitės-Karyznienės mookinė R. Palubinskaitė,; mokyt. I. Leskauskienės mokinė K.A. Karyznaitė; mokyt. V.J. Lyguto mokinė M. Paulauskaitė ir mokyt. A. Šurnos mokinė S. Levickaitė. Koncerto metu buvo apdovanoti tarptautinių ir respublikinių konkursų laureatai ir diplomantai.

05-25

Gegužės 26 d. prie Kelmės Meno mokyklos vykusiame Kelmės rajono meno šventės koncerte  „Mano vardas - Lietuva“ dalyvavo jaunučių choras, vadovė R. Štabokienė; berniukų choras, vadovė R. Čekanauskienė; jaunių choras, vadovė A. Barčiauskienė; smuikininkų ir gitaristų ansamblis, vadovai N.Jurgelevičienė, D. Skruodys ir G. Dapkevičius; akordeonistų mokytojų ir mokinių orkestrai, vadovai Al. Lipeika ir V. Bukantienė; 3-5 kl. choreografijos skyriaus mokiniai, mokyt. L. Monkevičienė ir V. Račkauskienė.

Gegužės 25 d. prie Kelmės krašto muziejaus vykusiame Kelmės rajono meno šventės koncerte  „Tai gražiai, gražiai mane augino“ dalyvavo Meno mokyklos folklorinis ansamblis, vadovai O. Gerbenis ir L.Januškienė; akordeonistų orkestras, vadovė V.Bukantienė, liaudies instrumentų orkestras ir choreografijos skyriaus mokiniai, mokyt. L. Monkevičienė.

iveta recitalisGegužės 21 d. Kelmės kultūros centre įvyko mokytojo metodininko Vaidoto Juozo Lyguto mokinės Ivetos Stanevičiūtės solinis rečitalis. Ivetai akompanavo mokyt. Algimantas Šurna, fortepijono gorojo mokyt. Irenos Leskauskienės mokinės Kotryna Aušrinė Karyznaitė ir Viktorija Brazaitė.

Gegužės 17 d. įvyko fortepijono skyriaus koncertas tėveliams „Pavasario puokštė“. Koncertą organizavo Fortepijono skyriaus vedėja mokytoja metodininkė Vilija Brazinskienė, dalyvavo mokytojų A. Šurnos, V. Brazinskienės paruošti mokiniai koncerte taip pat dalyvavo mokyt. D. Miliauskienės kanklių klasės mokinės.

Gegužės 11 d.  Kelmės rajono policijos komisariate vyko meno mokyklos akordeonisto Gyčio Kaušiaus paramos koncertas „Ant svajonės sparnų“, mokytoja Vaiva Bukantienė.

Gegužės 10 d. Meno mokyklos salėje įvyko mokytojos Viktorijos Jagaudienės ankstyvojo muzikinio ugdymo ir 1-3 klasių chorinio dainavimo mokinių koncertas tėveliams „Garsų puokštė“.

Gegužės 6 d. Kelmės Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų bažnyčioje įvyko Meno mokyklos mokytojų akordeonistų orkestro koncertas, orkestro vadovas Algirdas Lipeika. Koncerte taip pat dalyvavo jaunių choras, vadovė Asta Barčiauskienė, chormeisterė Violeta Ričkienė.

Gegužės 4 d. Kelmės kultūros centre vyko meno mokyklos organizuotas motinos dienos paminėjimo koncertas „Esi tik viena“.

Gegužės 3 d. Kelmės mažojo teatro salėje įvyko vyr. mokytojos Albinos Kalvaitienės muzikinės pasakos „Auksinė žuvelė“ (skirtos balandžio 1 - ąjai juokų dienai paminėti) pakartojimas, kurį stebėti buvo susirinkę „Kražantės“ pagrindinės mokyklos pradinių klasių mokiniai. Muzikinę pasaką padėjo organizuoti ir mokinius ruošė:  mokytojos metodininkės Vilija Brazinskienė, Rita Čekanauskienė ir  Dalia Miliauskienė, vyr. mokytojai Algirdas Lipeika,  Darius Skruodys, Aušra Vilimaitė - Karyznienė ir mokytoja Viktorija Jagaudienė. Muzikinėje pasakoje taip pat grojo autorės vyr. mokytojos Albinos Kalvaitienės paruoštos mokinės.

Gegužės 3 d. Užvenčio kultūros namuose vyko meno mokyklos akordeonisto Gyčio Kaušiaus paramos koncertas „Ant svajonės sparnų“, mokytoja Vaiva Bukantienė. 

Balandžio 27 d. Kelmės mažojo teatro įvyko kaimiškos kapelos, vadovas Gerimantas Rukas, Moksleivių dainų šventės 2012 „MŪSŲ VARDAS - LIETUVA“  repertuaro 

Balandžio 26 d. Šaukėnų kultūros centre įvyko akordeonisto Gyčio Kaušiaus paramos koncertas „Ant svajonės sparnų“, mokytoja Vaiva Bukantienė.  Gyčio koncerte  grojo ir jo draugai:  R. Palubinskaitė (kanklės) ir K. Karyznaitė (fortepijonas), mokytojos A. Vilimaitė - Karyznienė ir I. Leskauskienė; akordeonistai - K. Leščiauskas ir  G. Žyvatkauskas, jų mokytoja V. Bukantienė.

pavasario fiestaBalandžio 24 d. meno mokyklos salėje įvyko jau tradiciniu tapęs IV-asis pasirenkamo instrumento mokinių festivalis „Pavasario fiesta“. Festivalyje dalyvavo 16 pasirenkamo instrumento mokinių juos ruošė mokytojai: Algirdas Lipeika, Rama Povilaitienė, Viktorija Jagaudienė, Violeta Ričkienė, Albina Kalvaitienė, Rita Čekanauskienė, Aldona Orvidienė ir Jūratė Širkuvienė.

Balandžio 27 d. Šiauliuose įvyko liaudies instrumentų orkestro, vadove Dalia Miliauskienė, Moksleivių dainų šventės 2012 „MŪSŲ VARDAS - LIETUVA“  repesrtuaro perklausa.

Balandžio 16 d. įvyko tradicinis gitaros ir smuiko vakaras „Žvakių šviesoje“. Renginyje dalyvavo styginių instrumentų skyriaus vedėjos Nomedos Jurgelevičienės paruoštos smuikininkės ir gitaristai paruošti mokytojų Dariaus Skruodžio ir Gedimino Dapkevičiaus. Renginyje dalyvavo Šiaulių „Juventos“ progimnazijos ir Šiaulių Juliaus Janonio gimnazijos mokiniai ir mokytojai.

Balandžio 19 d. įvyko meno mokyklos mokinių koncertas Vaiguvos Vlado Šimkaus vidurinėje mokykloje. Koncerte grojo mokytojų Aušros Vilimaitės-Karyznienės, Algirdo Lipeikos, Aldonos Orvidienės, Vaivos Bukantienės ir Dariaus Skruodžio paruošti mokiniai.

Balandžio 12 d. liaudies instrumentų ansamblis vadovaujamas mokytojos Dalios Miliauskienės ir Algirdo Lipeikos bei akordeonistas  Gytis Kaušius, mokytoja Vaiva Bukantienė, koncertavo Kelmės kultūros centre vykusiame susitikime su vokiečių pučiamuoju orkestru.

Balandžio 12 d. fortepijono skyriaus vedėja, mokytoja metodininkė Vilija Brazinskienė suorganizavo kompozitoriaus  F.J.Haidno kūrinių koncertą, skirtą kompozitoriaus 280-osioms gimimo metinėms paminėti. Koncerte dalyvavo  mokytojos V. Brazinskienės mokiniai: Gustė Vaitkutė, Gerda Kazlauskaitė, Monika Paulauskaitė, Gabrielė Šarlauskaitė, Milda Šuklytė ir Domantas Rudaitis; mokytojos I.Leskauskienės mokinės: Kotryna Aušrinė Karyznaitė, Lina Kundrotaitė ir Viktorija Brazaitė; mokytojo A.Šurnos mokinės: Akvilė Staražinskaitė, Monika Augustytė, Skaistė Mockutė ir Simona Levickaitė.

Balandžio 12 d. Kelmės Žemaitės viešosios bibliotekos vaikų literatūros skyriuje vykusioje popietėje „Paslaptingas pasakų likimas iš viso pasaulio šalių...“ koncertavo mokytojos Jūratės Širkuvienės mokinė Aistė Andrijauskaitė ir mokytojos Dalios Miliauskienės mokinė Roberta Petraitytė.

Balandžio 4 d. mokytojos Jūratės Širkuvienės mokinės: ieva Šaltmirytė ir Viktorija Povilaitytė, koncertavo Kelmės Žemaitės viešsios bibliotekos vaikų literatūros skyriuje vykusiame renginyje - pasakų rytmetėlyje „Kur gyvena pasakų herojai“.

Kovo 31 d. Kelmės KC įvyko jaunuolių tautinių šokių kolektyvo, vadovė Laisvė Monkevičienė, Moksleivių dainų šventės 2012 „MŪSŲ VARDAS - LIETUVA“ šokių peržiūra.

Kovo 29 d. įvyko fortepijono skyriaus metodinė diena. Atvirą pamoką vedė vyr. mokytojas Algimantas Šurna. Skyriaus vedėja mokytoja metodininkė Vilija Brazinskienė pristatė pakoreguotą fortepijono instrumento ugdymo programą.

Kovo 28 d. Kelmės „Kražantės“ pagrindinėje mokykloje vyko meno mokyklos akordeonisto Gyčio Kaušiaus paramos koncertas „Ant svajonės sparnų“, mokytoja Vaiva Bukantienė.  Gyčio koncerte  grojo ir jo draugai:  R. Palubinskaitė (kanklės) ir K. Karyznaitė (fortepijonas), mokytojos A. Vilimaitė - Karyznienė ir I. Leskauskienė; akordeonistai - K. Leščiauskas ir  G. Žyvatkauskas, jų mokytoja V. Bukantienė.

Kovo 27 d. Pakražančio vidurinės mokyklos 2-oje klasėje įvyko mokytojos Dalios Miklovienės fortepijono instrumento mokinių - Ivetos Purytės ir Kornelijos Purytės koncertas tėveliams.

dvidesimt pirstukuKovo 26 d. meno mokyklos salėje įvyko pasirenkamo instrumento - fortepijono ansamblių koncertas „Dvidešimt pirštukų“. Koncertą organizavo ir vedė vyr. mokytoja Rama Povilaitienė. Koncerte grojo mokytojų: A. Orvidienės, V. Jagaudienės, R. Štabokienės, V. Ričkienės, R. Povilaitienės, R. Čekanauskienės, A. Kalvaitienės ir V. Brazinskienės paruošti fortepijoniniai duetai.

Kovo 23 d. Kelmės mažojo teatro salėje įvyko vyr. mokytojos Albinos Kalvaitienės muzikinė pasaka „Auksinė žuvelė“ (skirta balandžio 1 - ąjai juokų dienai paminėti). Muzikinę pasaką padėjo organizuoti ir mokinius ruošė:  mokytojos metodininkės Vilija Brazinskienė, Rita Čekanauskienė ir  Dalia Miliauskienė, vyr. mokytojai Algirdas Lipeika,  Darius Skruodys, Aušra Vilimaitė - Karyznienė ir mokytoja Viktorija Jagaudienė. Muzikinėje pasakoje taip pat grojo autorės vyr. mokytojos Albinos Kalvaitienės paruoštos mokinės.

PARAMA GytisKovo 22 d. Kelmės mažajame teatre įvyko meno mokyklos akordeonisto Gyčio Kaušiaus paramos koncertas „Ant svajonės sparnų“. Gyčio mokytoja Vaiva Bukantienė. Koncerte grojo ir Gyčio draugai:  R. Palubinskaitė (kanklės) ir K. Karyznaitė (fortepijonas), mokytojos A. Vilimaitė-Karyznienė ir I. Leskauskienė; birbynių duetas - I. Dzvankauskas ir D. Blužas, mokytojas A. Lipeika; akordeonistai - K. Leščiauskas ir  G. Žyvatkauskas, jų mokytoja V. Bukantienė; dainavo mokytojos R. Štabokienės paruoštas duetas - A. Kučinskaitė ir L. Macijauskaitė. Renginį įgarsino mokyt. A. Šurna, scenografija mokyt. D. Bialaglovienės.

euroKovo 21 d. vyr. mokytojos Jūratės Širkuvienės paruošta mokinė Goda Ežersytė koncertavo Kelmės Žemaitės viešojoje biliotekoje vykusiame renginyje „Europrotų turnyras“.fortepKovo 20 d. įvyko meistriškumo pamokos, kurias vedė Šiaulių Sauliaus Sondeckio menų mokyklos fortepijono mokytojos Daiva Šulcaitė ir Olga Popova. Pamokose dalyvavo mokytojos Vilijos Brazinskienės mokiniai : Gerda Kazauskaitė, Domantas Rudaitis ir Milda Šuklytė; mokytojos Irenos Leskauskienės mokinės: Kotryna Aušrinė Karyznaitė, Lina Kundrotaitė ir Viktorija Brazaitė; mokytojo Algimanto Šurnos mokinės: Monika Augustytė ir Simona Levickaitė.

Kovo 9 d. meno mokyklos mokytojų akordeonistų orkestras koncertavo Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo dienos paminėjimo šventėje vykusioje Kražių Motiejaus Kazimiero Sarbievijaus kūltūros centre . Orkestro vadovas Algirdas Lipeika.

Vasario 22 d. vyr. mokytojos Jūratės Širkuvienės mokinės koncertavo Kelmės „Kražantės“ pagrindinėje mokykloje. 

apdovanVasario 22 d. Kelmės kultūros centre įvyko junimo organizacijų iniciatyvinės grupės organizuojamo konkurso „Kelmės Jaunimo apdovanojimai 2011“ finalinis renginys. Renginyje koncertavo: vyr. mokytojos R. Štabokienės  ruoštas vokalinis duetas - A. Kučinskaitė ir L. Macijauskaitė; mokytojo metodininko V. J. Lyguto solistė M. Paulauskaitė; akordeonu grojo mokytojos metodininkės V. Bukanitenės mokinys G. Kaušius; saksofonu - D. Rudaitis, mokytojas D. Baltutis, koncertmeisterė V. Brazisnkienė.

Kelmės kultūros centre vykusiame Lietuvos Valstybės atkūrimo dienos (vasario 16 - osios) minėjime - koncerte dalyvavo vyr. mokytojos Nomedos Jurgelevičienės paruoštas smuikininkų ansamblis,  koncertmeisterė Vilija Brazinskienė, šoko jaunuolių tautinių šokių kolektyvas, vadovė vyr. mokytoja Laisvė Monkevičienė.

grojame ir_dainuojame_Vasario 15 d. įvyko choreografijos skyriaus mokinių koncertas „Grojame ir dainuojame“, kuriame grojo ir dainavo tik choreografijos skyriaus mokiniai. Tradicinį koncertą rengė mokytoja Laimutė Januškienė. Mokinius koncertui ruošė mokytojai: Vilija Brazinskienė, Aurelija Ščeponavičienė, Laisvė Monkevičienė, Jūratė Širkuvienė, Aldona Orvidienė, Albina Kalvaitienė, Laimutė Januškienė, Donatas Baltutis, Gerimantas Rukas ir Osvaldas Gerbenis. Koncertą vedė Laisvė Monkevičienė.

2012 m. vasario 13 d. vyr. mokytojos Jūratės Širkuvienės mokinės: Goda Ežerskytė, Viktorija Povilaitytė, Kornelija Norkutė ir Ieva Šaltmerytė koncertavo Kelmės rajono Vijurkų globos namuose.

patrepsyn2012 m. vasario 8 d. choreografijos skyriuje įvyko rajono šokių mokytojų seminaras dėl konkurso „Mažji parepsynė“. Seminarą vedė meno mokyklos vyr. mokytoja Laisvė Monkevičienė, seminare dalyvavo 7 choreografai.

2012 m. vasario 3 d. Kelmės Mažajame teatre vykusiame rajoniniame meninio skaitymo konkurse, skirtame Maironio jubiliejinėms metinėms paminėti, koncertavo meno mokyklos mokytojos metodininkės Dalios Miliauskienės paruošta kanklininkė Roberta Petraitytė.

2012 m. vasario 2 d. Tytuvėnų regioninio parko lankytojų centre, kelmiškės dailininkės I.  Sabaitienės tapybos darbų parodos atidaryme, koncertavo meno mokyklos kanklininkė Rimantė Palubinskaitė, jos mokytoja Aušra Vilimaitė-Karyznienė.

2012 m. sausio 27 d. Kelmės meno mokyklos salėje vyko kanklininkių ir birbynininkų koncertas - perklausa vykstančių vasario 1 d. į konkursą Šiauliuose „Šiaurės Lietuvos kompozitorių dovana lietuvių liaudies instrumentams“. Koncertavo vyr. mokytojo Algirdo Lipeikos paruošti mokiniai - Paulius Dzvankauskas (lumzdelis), Rimantas Antanas Miliauskas (lumzdelis) ir Ignas Dzvankauskas (birbynė), mokytojos metodininkės Dalios Miliauskienės kanklininkės - Justina Petrauskytė ir Roberta Petraitytė, bei vyr. mokytojos Aušros Vilimaitės-Karyznienės mokinė Rimantė Palubinskaitė. Mokiniams akompanavo mokytoja metodininkė Vilija Brazinskienė ir vyr. mokytojas Algimantas Šurna.

2012 m. sausio 13 d. Kelmės kultūros centre vykusiame koncerte koncertavo Roberta Petraitytė, mokytoja metodininkė Dalia Miliauskienė, vokaliniai duetai paruošti vyr. mokytojos Rasos Štabokienės, - Augustė Andrijauskaitė ir Jorūnė Antanaitytė bei Aurelija Kučinskaitė ir Laura Macijauskaitė, duetams akomponavo Kornelija Užemeckienė, šoko jaunuolių tautinių šokių kolektyvas, vyr. mokytoja Laisvė Monkevičienė.

 2011 m. gruodžio 26 d. Kelmės krašto muziejuje vykusiame koncerte senjorams koncertavo: Gytis Kaušius, mokytoja metodininkė Vaiva Bukantienė, dainavo Karolina Šaltmirytė, jos vyr. mokytoja Rasa Štabokienė, gitaromis pritarė vyr. mokytojas Darius Skruodys su savo mokiniais.

 2011 m. gruodžio 16 d. Kipras Leščiauskas, Gytis Kaušius, jų mokyt. Vaiva Bukantienė, Ignas Dzvankauskas, moky. Algirdas Lipeika, Monika Paulauskaitė, mokyt. Vaidotas Juozas Lygutas, Roberta Petraitytė, mokyt. Dalia Miliauskienė, Laura Macijauskaitė, mokyt. Rasa Štabokienė ir Rimantė Palubinskaitė, mokyt. Aušra Vilimaitė-Karyznienė buvo apdovanoti Kelmės rajono mero Kosto Arvasevičiaus Kelmės rajono jaunųjų talentų pagerbimo iškilmėse.

2011 m. gruodžio 15 - 22 d. meno mokykloje vyko kalėdiniai koncertai tėveliams. Koncertus rengė šie muzikinio skyriaus mokytojai: Dalia Miliauskienė, Dalia Miklovienė, Vladislovas Miklovas, Albina Kalvaitienė, Algirdas Lipeika, Aušra Vilimaitė-Karyznienė, Viktorija Jagaudienė, Violeta Ričkienė, Vaiva Bukantienė, Aurelija Ščeponavičienė ir Aldona Orvidienė. Koncertai vyko ir choreografijos skyriuje, mokinius ruošė mokytojai: Laisvė Monkevičienė, Loreta Jokubaitienė, Tomas Vaitkus, Rimantas Vaišnoras, Laimutė Januškienė, Osvaldas Gerbenis ir Gerimantas Rukas. Dailės skyriaus mokytojai - Deima Bialaglovienė, Lina Užomeckienė ir Ugnius Ratnikas - kartu su savo mokiniais parengė kalėdinę kompoziciją.

vasiliauskas2011 m. gruodžio 13 d. įvyko pianisto Andriaus Vasiliausko koncertas „Kompozitoriai vaikams“.

egle-200x30012011 m. gruodžio 9 d. berniukų ansamblis, vadovaujamas mokytojos metodininkės Ritos Čekanauskienės ir chorinio dainavimo mergaičių ansamblis, vadovaujamas mokytojos Viktorijos Jagaudienės koncertavo pagrindinės miesto ir rajono eglės įžiebimo šventėje.

 2011 m. gruodžio 8 d. akordeonistas Gytis Kaušius koncertavo Šiaulių Dailės Galerijoje vykusiame Šiaulių Sauliaus Sondeckio menų mokyklos akordeono specialybės 12-os klasės mokinio Tado Motiečiaus koncerte. Gyčio mokytoja metodininkė Vaiva Bukantienė

berniuku choro_krikstynos2011 m. gruodžio 6 d. įvyko koncertas „Berniukų choro krikštynos-vardynos“. Koncerto metu berniukų chorui suteiktas "Vieversėlio" vardas. Koncertą organizavo ir vedė choro vadovė mokytoja metodininkė Rita Čekanauskienė.

pirmojo kurinelio2011 m. gruodžio 1 d. įvyko penktasis, jau tradiniu tapęs renginys-koncertas „Pirmojo kūrinėlio šventė“, kurio organizatorė ir vedančioji vyr. mokytoja Aušra Vilimaitė-Karyznienė. Koncerte dalyvavo 15 pirmokėlių, juos muzikos meno moko mokytojos metodininkės - Vaiva Bukantienė ir Dalia Miliauskienė, vyr. mokytojos - Nomeda Jurgelevičienė, Albina Kalvaitienė, Aldona Orvidienė, Rama Povilaitienė, Violeta Ričkienė, Jūratė Širkuvienė, Aušra Vilimaitė-Karyznienė ir mokytoja Viktorija Jagaudienė.

 2011 m. lapkričio 30 d. įvyko tradicinis akordeono skyriaus mokinių koncertas „Pasitinkant žiemužę“. Koncertą organizavo ir vedė vyr. mokytoja Aurelija Ščeponavičienė. Koncertui mokinius ruošė skyriaus vedėja mokytoja metodininkė Vaiva Bukantienė, vyr. mokytojai - Algirdas Lipeika, Aldona Orvidienė ir Aurelija Ščeponavičienė.

jaunimo centras2011 m. lapkričio 28 d. dalyvauta Kelmės rajono jaunimo centro 2-iejų metų gimtadienyje, kuriame koncertavo meno mokyklos gitaristų ansamblis: Dovydas Samušis, Laimonas Paulauskas ir vyr. mokytojas Darius Skruodys; bei solistės Karolina Šaltmirytė ir Laura Macijauskaitė, jas ruošė vyr. mokytoja Rasa Štabokienė.

2011 m. lapkričio 17 d. vyr. mokytoja Violeta Ričkienė pravedė metodinį  užsiėmimą solfedžio dalyko mokytojams „Emocinio imitavimo metodai solfedžio pamokose“.