Birželio 9 d. Klaipėdoje vyko Lietuvos berniukų chorų festivalis „Berniukai prieš smurtą ir narkomaniją“, kuriame dalyvavo Meno mokyklos berniukų choras „Vieversėlis“ vadovaujamas mokyt. Ritos Čekanauskienės.
                                                                      berniukai

 

Birželio 1 d. Rokiškyje vykusiame respublikiniame gitaros muzikos festivalyje „Vaikas su gitara“ dalyvavo mokyt. D. Skruodžio paruoštas gitaristų ansamblis.
                                                                   vikas su_gitara
Gegužės 25-27 d. Lietuvos vaikų ir moksleivių televizijos konkurso „Dainų dainelė 2012“ baigiamaje- laureatų Vilniuje dalyvavo mokyt. V.J. Lyguto mokinė Monika Paulauskaitė, smuiku pritarė Matas Gerbenis.
Gegužės 25 d. V-ajeme respublikiname vaikų ir jaunimo liaudies bei mišrių inestrumentinių ansamblių festivalyje-konkurse „Tirlytis 2012“ Panevėžyje dalyvavo ir I laipsnio diplomą pelnė mokyt. A. Vilimaitė-Karyznienės ir moktyt. I. Leskauskienės mokinės R. Palubinskaitė ir K.A. Karyznaitė.  
                                                                      tirlytis
Gegužės 24 d. Šiauliuose vykusiame II-ajame respublikiniame jaunųjų pianistų konkurse „Saulėtos gaidos“ dalyvavo mokyt. I. Leskauskienės mokinės: Kotryna Aušrinė Karyznaitė ir Viktorija Brazaitė.
Gegužės 11 d. Klaipėdoje vykusiame IV-ajame vaikų ir jaunimo estradinio dainavimo konkurse „Linksmieji perliukai“ dalyvavo mokyt. Rasos Štabokienės mokinės:  Laura Macijauskaitė, Karolina Šaltmirytė ir Jorūnė Antanaitytė pelniusi III vietą.
linksmieji perliukai               linksmieji perliukai_2            linksmieji perliukai_3

Gegužės 8 d. Meno mokyklos salėje įvyko V-asis pasirenkamo fortepijono mokinių konkursas „Bičiulis“. Konkurse dayvavo 11 mokinių. I laipsnio diplomu apdovanotas Titas Suveizdis, mokyt. V. Ričkienė, II laipsnio diplomu - Deimantė Kybartaitė, mokyt. V.Ričkienė, III laipsnio diplomu - Kristina Žalandauskaitė, mokyt. R. Andriuškevičius.
 

Balandžio 28 d. vyr. mokytojos Jūratės Širkuvienės mokinė Goda Ežerskytė dalyvavo tarptautiniame vokalinės muzikos konkurse "Lakštingalų slėnis" Tauragėje.

Balandžio 27 d. Kuršėnuose vykusiame festivalyje "Akordeonų muzikos mozaika" dalyvavo mokytojos metodininkės Vaivos Bukantienės mokinai: Gytis Kaušius ir Gediminas Žyvatkauskas ir  vyr. mokytojos Aldonos Orvidienės mokinė Rūta Bielskytė.Gediminas


Balandžio 27 d. meno mokyklos Jaunuolių tautinių šokių grupė, vadovaujama vyr. mokytojos Laisvės Monkevičienė dalyvavo Šilalėje vykusiame šokių festivalyje "Šitam dideliam būry".
Balandžio 26 d. Kelmės kultūros centre vykusiame Vaikų ir moksleivių - lietuvių liaudies kūrybos atlikėjų - konkurse "Tramtatulis 2012" dalyvavo mokytojos Dalios Miliauskienės mokinės: Alginija Mickūnaitė ir Justina Petrauskytė, bei mokytojo Osvaldo Gerbenio paruoštas mokinys Vilius Monkevičius.
Tramtatulis monkeviciusalginija TRAMTATULISjustina TRAMTATULIS
 

2012 m. balandžio 20 d. Kelmės meno mokyklos organizuotame respublikiniame jaunųjų pianistų konkurse "Klasikos garsai" skirtame kompozitoriaus F.J.Haidno 280-osioms gimimo metinėms, dalyvavo ir padėkas pelnė mokytojos metodininkės Vilijos Brazinskienės mokiniai: Gerda Kazlauskaitė, Domantas Rudaitis ir Milda Šuklytė. Vyr. mokytojo Algimanto Šurnos mokinė Simona Levickaitė pelnė Diplomą. Kotryna Aušrinė Karyznaitė pelnė Laureato diplomą, vyr. mokytoja Irena Leskauskienė.
KG kotrynaKG simona

Ba­lan­džio 19-22 die­no­mis Ita­li­joje Leg­na­go mies­te vy­kusiame III-ąjame  „An­to­ni­o Sa­lie­ri“ pre­mi­jos kon­kur­se mokytojos metodininkė Vaivos Bukantienės mokinys Gytis Kaušius nepaisant amžiaus grupės pelnė abso­liu­čiai I vie­tą.

gytis Italija


2012 m. balandžio 17 d. meno mokyklos mokinai vyko į Šiaulių apskrities muzikos apdovanojimus, kuriuose meno mokyklos akordeonistas Gyris Kaušius nominacijoje "Akademinė muzika/klasika" pelnė III vietą.

DARIUS ant bangos

2012 m. balandžio 20 d. gitaristų ansamblis - Dovydas Samušis, Laiminas Paulauskas bei vokalistės Karolina Šaltmirytė ir Jorūnė Antanaitytė - vadovaujamas mokytojo Dariaus Sakruodžio dalyvavo Respublikiniame festivalyje Šiauliuose "Ant bangos".

 


2012 m. balandžio 3-5 d. Kaune vyko X Tarptautinis akordeonistų konkursas "ASCOLTATE 2012", kuriame sėkimngai dalyvavo mokytojos metodininkės mokiniai:: Gytis Kaušius solo kategorijoje laimėjo GRAND PRIX, o duete su Šiaulių Sauliaus Sondeckio menų mokyklos mokine Egle Bartkevičiūte, mokytoja M. Markevičienė, taip pat pelnė geriausiųjų apdovanojimą - GRAND PRIX; Kipras Leščiauskas savo ketegorijoje pelnė II vietos Laureato diplomą.
gytis gytis GRAND ascoltatekipras

04-012012 m. balandžio 1 d.  vokaliniai duetai - Augustė Andrijauskaitė, Jorūnė Antanaitytė ir Aurelija Kučinskaitė, Laura Macijauskaitė - parengti vyr. mokytojos Rasos Štabokienės, bei mokytojo metodininko Vaidoto Juozo Lygutos solistės - Monika Paulauskaitė ir Iveta Stanevičiūtė, koncertmeisteris Algimantas Šurna,  dalyvavo
Lietuvos vaikų ir moksleivių televizijos konkurso „Dainų dainelė” respublikinio turo filmavimuose.

2012 m. kovo 30 31 d. Kaune vyko XX Juozo Pakalnio jaunųjų atlikėjų pučiamaisiais ir mušamaisiais muzikos instrumentais konkursas, kuriame dalyvavo mokytojo metodininko Vladislovo Miklovo paruoštas trimitininkas Vilius Šarlauskas, koncertmeisterė Dalia Miklovienė ir mokytojo Donato Baltučio saksofonistas Domantas Rudaitis, koncertmeisterė Vilija Brazinskienė.
donatas            vladas


2012 m. kovo 30 d. Šiaulių 1-ojoje muzikos mokykloje vyko III respublikinis Povilo Samuičio liaudies pučiamųjų instrumentų ansamblių festivalis, kuriame dalyvavo vyr. mokytojo Algirdo Lipeikos mokiniai -  Ignas Dzvankauskas, Deividas Blužas, Paulius Dzvankauskas, Justinas Mažukna, Rimantas Antanas Miliauskas, kanklėmis pritarė Rimantė Palubinskaitė. Liaudies instrumentų ansamblio vadovė mokytoja metodininkė Dalia Miliauskienė.
1 03-31  2 03-31_  4 03-31_

6 03-31_  5 03-31_  3 03-31_

patrepsyne2012 m. kovo 23 d. Kelmės meno mokyklos choreografijos skyriuje įvyko rajoninis folklorinių šokių šventė varžytuvės -  konkursas "Mažoji patrepsynė". Sėkmingai pasirodė Kelmės meno mokyklos mokytojos L. Monkevičienės paruošta pora  - Milda Kotryna Slavinskytė ir Vilius Monkevičius iš 38 porų tapę diplomantais. Konkursą organizavo Kelmės rajono savivaldybės administracijos švietimo, kultūros ir sporto skyrius kartu su Kelmės meno mokykla.

festivalis DUETU2012 m. kovo 2 d. mokytojos metodininkės Vilijos Brazinskienės paruoštas fortepijoninis duetas - Milda Šuklytė ir Aušrinė Dapnytė, dalyvavo Radviliškio muzikos mokykloje vykusiame Šiaulių regiono jaunųjų atlikėjų festivalyje "Grokime kartu".

vaiva prezident  gytis prezind
2012 m. vasario 28 d. mokytoja metodininkė Vaiva Bukantienė ir jos mokinys Gytis Kaušius buvo apdovanoti LR Prezidentės Dalios Grybauskaitės už laimėjimus tarptautiniuose ir respublikiniuose konkursuose.

vilius      domantas
2012 m. vasario 25 d. Šiauliuose įvyko XX-ojo J Pakalnio jaunųjų atlikėjų pučiamaišiais ir mušamaisiais instrumentais konkurso regioninis turas. Konkurse dalyvavo ir sėkmingai pasirodę į respublikinį turą pateko mokytojo Donato Baltučio paruoštas mokinys Domantas Rudaitis (saksofonas), koncertmeisterė Vilija Brazinskienė ir mokytojo metodininko Vladislovo Miklovo mokinys Vilius Šarlauskas (trimitas), koncertmeisterė Dalia Miklovienė. Konkurse taip pat dalyvavo Ugnius Drazdovas (tūba), jo mokytojas Vladislovas Miklovas, koncertmeisterė Kornelija Užemeckienė.

2012 m. vasario 1 d. Šiaulių 2-ojoje muzikos mokykloje įvyko konkursas "Šiaurės Lietuvos kompozitorių dovana lietuvių liaudies instrumentams". Konkurse sėkmingai pasirodė Kelmės meno mokyklos liaudies instrumentų skyriaus mokiniai. I laipsnio diplomus pelnė - Rimantė Palubinskaitė (kanklės), vyr. mokytoja Aušra Vilimaitė-Karyznienė; Ignas Dzvankauskas, vyr. mokytojas Algirdas Lipeika; II laipsnio diplomą pelnė Justina Petrauskytė (kanklės), mokytoja metodininkė Dalia Miliauskienė; III laipsnio diplomus laimėjo Paulius Dzvankauskas (lumzdelis) ir Rimantas Antanas Miliauskas (birbynė), vyr mokytojas Algirdas Lipeika; laureato diplomu buvo apdovanota Roberta Petraitytė (kanklės), mokytoja metodininkė Dalia Miliauskienė. Mokiniams akompanavo fortepijono mokytoja metodininkė Vilija Brazinskienė. SVEIKINAME LAUREATUS IR JŲ MOKYTOJUS !!!
 ignas    rimant

paulius   justina

miliauskas   roberta p

juozas DD   dainu dainele
2012 m. vasario 1 d. Šilalėje įvyko Lietuvos vaikų ir mokinių televizijos konkurso "Dainų dainelė 2012" III (zoninis) etapas. Konkurse dalyvavo ir į respublikinį etapą pateko: vyr. mokytojos Rasos Štabokienės paruošti  vokaliniai duetai - Augustė Andrijauskaitė ir Jorūnė Antanaitytė, bei Aurelija Kučinskaitė ir Laura Macijauskaitė, mokytojo metodininko Vaidoto Juozo Lyguto paruoštos solistės -  Monika Paulauskaitė ir Iveta Stanevičiūtė. 

IMG
2012 m. sausio 26 d. jaunuolių tautinių šokių grupė, vadovaujama vyr. mokytojos Laisvės monkevičienės dalyvavo Lietuvos vaikų ir moksleivių šokių grupių Kelmės rajono mokinių šokio meno kolektyvų koncerte - konkurse "Aguonėlė 2012".

2012 m. sausio 25 d. Kelmės kultūros centre įvyko Lietuvos vaikų ir mokinių televizijos konkurso "Dainų dainelė 2012" II  etapas (rajoninis). Konkurse dalyvavo ir į III etapą pateko: vyr. mokytojos Rasos Štabokienės paruošti  vokaliniai duetai - Augustė Andrijauskaitė ir Jorūnė Antanaitytė, bei Aurelija Kučinskaitė ir Laura Macijauskaitė, mokytojo metodininko Vaidoto Juozo Lyguto paruoštos solistės -  Monika Paulauskaitė ir Iveta Stanevičiūtė. Šiame etape taip pat dalyvavo mokytojo V. J. Lyguto paruoštas solistas Armandas Druktenis.

dainu dainele2012 m. sausio 18 d. įvyko Lietuvos vaikų ir mokinių televizijos konkurso "Dainų dainelė 2012" I etapas (mokyklinis etapas). Konkurse dalyvavo ir į II etapą pateko: vyr. mokytojos Rasos Štabokienės paruošti  vokaliniai duetai - Augustė Andrijauskaitė ir Jorūnė Antanaitytė, bei Aurelija Kučinskaitė ir Laura Macijauskaitė, mokytojo metodininko Vaidoto Juozo Lyguto paruošti solistai - Modesta Kivyliutė, Armandas Druktenis, Monika Paulauskaitė ir Iveta Stanevičiūtė.

dvarionas
2012 m. sausio 17 d. Šiaulių 1-ojoje muzikos mokykloje įvyko Nacionalinio B. Dvariono pianistų ir stygininkų konkurso II regioninis etapas.  Etapo nugalėtoja tapo Simona Levickaitė, vyr. mokytojas Algimantas Šurna. Simona dalyvaus konkurso respublikiniame eptape Vilniuje. Regininiame konkurso etape taip pat dalyvavo mokytojos metodininkės Vilijos Brazinskienės mokiniai - Paulina Andrulytė ir Eligijus Jucius, vyr. mokytojos Irenos Leskauskienės mokinės - Kotryna Aušrinė Karyznaitė ir Viktorija Brazaitė, bei  vyr. mokytojo Algimanto Šurnos mokinė Raminta Butkutė.

dvarionas2011 m. gruodžio 19 d. Kelmės meno mokykloje įvyko Nacionalinio B. Dvarionio pianistų ir stygininkų konkurso I etapas. Konkurse dalyvavo mokytojos metodininkės Vilijos Brazinskienės ruošti mokiniai: Eligijus Jucius, Gerda Kazauskaitė ir Paulina Andrulytė, vyr. mokytojos Irenos Leskauskienės mokinės: Kotryna Aušrinė Karyznaitė ir Viktorija Brazaitė, vyr. mokytojo Algimanto Šurnos ruoštos mokinės: Raminta Butkutė, Simona Levickaitė, Akvilė Staražinskaitė ir Monika Augustytė.

styginiu2011 m. gruodžio 7 d. smuikininkų ansamblis, kurio vadovė - vyr. mokytoja Nomeda Jurgelevičienė, koncertmeisterė Vilija Brazinskienė, dalyvavo respublikiniame styginių instrumentų ansamblių festivalyje "Dainuojantis smuikas" Kuršėnų meno mokykloje.

2011 m. gruodžio 2 d. vyr. mokytojo Dariaus Skruodžio vadovaujamas gitaristų ansamblis - Dovydas Samušis, Laimonas Paulauskas, ir vokalistė  - Karolina Šaltmirytė, jos mokytoja Rasa Štabokienė, dalyvavo Kelmės J. Graičiūno gimnazijoje vykusiame konkurse -festivalyje "Muzikinis dirižablis".
mazasis artistas

2011 m. lapkričio 28 d. Kelmės kultūros centre vyko
Kelmės rajono savivaldybės administracijos Švietimo skyriaus ir Kelmės kultūros centro organizuotas konkursas "Mažasis artistas", kuriame I vietos laimėtojas tapo vyr. mokytojos Aurelijos Ščeponavičienės akordeono instrumento mokinys Valdas Vaištaras, konkurse  dalyvavo ir vyr. mokytojos Albinos Kalvaitienės mokinės - Judita Klusaitė ir Karolina Indrulytė.

darius 


2011 m. lapkričio 17 d. vyr. mokytojo Dariaus Skruodžio vadovaujamas gitaristų ansamblis -  Agilė Martušytė, Karolis Šimkevičius, Gabrielius Šurna, Donatas Montrimas, Armandas Druktenis, Kristupas Burneckis ir Faustas Venckus - dalyvavo Vilniaus Mykolo Riomerio universitete vykusiame koncerte "Kūrybos mūzų vakaras".

Trečią rudenį mokytoja metodininkė Vaiva Bukantienė su mokiniu Gyčiu Kaušiumi vyko į Estijoje Parnu mieste rengiamą akordeono muzikos festivalį – konkursą. Šiais 2011 metais spalio 26 – 29 dienomis suorganizuotas XXIX festivalis. Taip pat vyko jaunųjų atlikėjų konkursas, skambėjo koncertai, buvo minimas Baltijos šalių akordeonistų orkestro „Baltic tremolo“ 10 metų jubiliejus.
Akordeonistų konkurse Gytis Kaušius (solo kategorijoje iki 18 metų) pelnė II laipsnio diplomą. Ansamblių kategorijoje, grodami su Šiaulių menų mokyklos akordeoniste Egle Bartkevičiūte, jos mokytoja Marytė Markevičienė, pelnė I laipsnio diplomą. Eglės ir Gyčio pasirodymas buvo pripažintas geriausiu.

IMG 0001    gyio 1