Paslaugos

Kelmės Algirdo Lipeikos menų mokykla – formalųjį švietimą papildančio ugdymo mokykla ir neformaliojo vaikų švietimo mokykla.

Mokykloje vykdomos formalųjį švietimą papildančio pradinio ir pagrindinio ugdymo programos: muzikinio ugdymo programa, dailės ugdymo programa, choreografijos ugdymo programa, teatrinio ugdymo programa. Neformaliojo švietimo: ankstyvojo ugdymo, studijinio, mėgėjų ugdymo, kryptingo (išplėstinio), profesinės linkmės ugdymo ir suaugusiųjų ugdymo programos.

Baigusiems formalųjį švietimą papildančio pradinio ir pagrindinio ugdymo programas ir išlaikiusiems baigiamuosius egzaminus mokiniams išduodami Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerijos nustatyto pavyzdžio Neformaliojo vaikų švietimo pažymėjimai.

Nebaigusiems bazinio kurso, lankiusiems išplėstinio ir studijinio ugdymo programą moksleiviams išduodamos pažymos apie išklausytą kursą.

 
 
 
PRIĖMIMAS Į ALGIRDO LIPEIKOS MENŲ MOKYKLĄ:
PRAŠYMŲ FORMOS:
 
 

SUTARČIŲ FORMOS: