mokykla
 

KELMĖS MENO MOKYKLA

Skelbia mokinių priėmimą 2016–2017 m. m.

I. Į formalųjį švietimą papildančio ugdymo ilgalaikes programas:

- fortepijono (8 m. mokymo programa);

- smuiko (8 m. mokymo programa);

- gitaros (8 m. mokymo programa);

- mušamųjų instrumentų (8 m. mokymo programa);

- akordeono (8 m. mokymo programa);

- pučiamųjų: tūbos, trimito, trombono, saksofono (8 m. mokymo programa);

- liaudies instrumentų: birbynės, kanklių (8 m. mokymo programa);

- chorinio dainavimo (8 m. mokymo programa);

- solinio dainavimo (8 m. mokymo programa);

- berniukų choro (8 m. mokymo programa);

- choreografijos (7 m. mokymo programa);

- dailės (7 m. mokymo programa);

- teatro (6 m. mokymo programa).

II. Į neformalaus ugdymo trumpalaikes programas:

- ankstyvojo muzikinio ugdymo (grupė 3–6 m. vaikams);

- ankstyvojo choreografinio ugdymo (grupė 5–7 m. vaikams);

- mėgėjų (instrumentų, vokalo);

- studijinio mokymo (muzikos, šokio, dailės, teatro);

- suaugusiųjų meninės saviraiškos (muzikos, dailės, šokio).

 Prašymai priimami

Kelmės meno mokyklos (Laisvės gynėjų a. 1) 2 aukšte, sekretorės kabinete.

Priėmimas vyks:

į muzikinį ir teatro skyrius – Laisvės gynėjų a. 1;

gegužės 12 d. 13 val.

birželio 2 d. 13 val.

į dailės ir choreografijos skyrius – Vytauto Didžiojo g. 47;

gegužės 11 d. 13 val.

birželio 3 d. 13 val.

Mokslas mokamas.

Informacija teikiama telefonais: 8 427 60193, 8 427 60194, 8 427 60195.

 
 

 

SVEIKINAME
GEGUŽĖS MĖNESĮ GIMUSIUS 
Vytautą Šveikauską 2 d.
Aušrą Vilimaitę-Karyznienę 22 d.
Viktoriją Jagaudienę 26 d.
 
JUBILIEJINĮ GIMTADIENĮ  
 ŠVENČIANČIUS

Ireną Leskauskienę 15 d.

Aldoną Rimkuvienę 15 d.

Violetą Ričkienę 22 d.