mokykla
 

 

 

KELMĖS ALGIRDO LIPEIKOS MENŲ MOKYKLA

KVIEČIA JUS

  MOKYTIS DAINUOTI, GROTI, ŠOKTI IR PIEŠTI,NES

    visi vaikai geba pažinti muzikos, šokio pasaulį,

   išreikšti savo fantaziją dailės kūriniuose.

Esate laukiami gegužės 20–24 d. nuo 13 iki 18 val.

Kelmės Algirdo Lipeikos menų mokykloje,

adresu Laisvės Gynėjų a. 1

Informacija teikiama tel. 8 427 60193 ir 8 427 60194

*******************************************

Projektas „Kelmės Algirdo Lipeikos menų mokyklos Choreografijos skyriaus modernizavimas“

Projekto pavadinimas –
„Kelmės Algirdo Lipeikos menų mokyklos Choreografijos skyriaus modernizavimas“


Projekto Nr.
09.1.3-CPVA-R-725-61-0008

Projektas vykdomas pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 9 prioriteto „Visuomenės švietimas ir žmogiškųjų išteklių potencialo didinimas“ įgyvendinimo priemonę Nr. 09.1.3-CPVA-R-725 ,,Neformaliojo švietimo infrastruktūros tobulinimas“. Projektui įgyvendinti yra skirtos Europos Sąjungos (toliau – ES) struktūrinių fondų ir Kelmės rajono savivaldybės biudžeto lėšos.

Projekto pradžia: 2018-03-06

Projekto pabaiga: 2019-10-31

Bendra projekto tinkamų finansuoti išlaidų suma: 124 615,06 Eur
ES fondų lėšos: 105 922,80 Eur
Kelmės rajono savivaldybės biudžeto lėšos: 18 692,26 Eur

Projekto tikslas – tobulinti neformaliojo švietimo infrastruktūrą Kelmės Algirdo Lipeikos menų mokykloje.

Uždavinys – modernizuoti Kelmės Algirdo Lipeikos menų mokyklos Choreografijos skyrių.

Trumpas projekto aprašymas. Projekto metu numatytas Kelmės Algirdo Lipeikos menų mokyklos Choreografijos skyriaus pastato dalies patalpų remontas, planuojama įsigyti neformaliojo švietimo veikloms skirtos įrangos (garso, vaizdo įrangos, fortepijoną, akordeoną) ir baldų (persirengimo spintelių, kėdžių žiūrovams, veidrodžių).

Įgyvendinus projektą, pagerės pagal neformaliojo vaikų ugdymo programą besimokančių vaikų ugdymo aplinka, kuri labiau skatins kūrybiškumą, mokymosi efektyvumą.

 

 

 

 
 
 
SVEIKINAME
GEGUŽĖS MĖNESĮ GIMUSIUS
Vytautą Šveikauską 2 d.
Armundą Jonaitį 12 d.
Ireną Leskauskienę 15 d.
Violetą Ričkienę 22 d.
Aušrą Vilimaitę-Karyznienę 22 d.
Viktoriją Jagaudienę 26 d.
Vaizdo rezultatas pagal užklausą „gėlės“