mokykla
 

 KONKURSAS DIREKTORIAUS PAVADUOTOJO UGDYMUI PAREIGOMS UŽIMTI

KONKURSO INFORMACIJA

 

BIRŽELIO MĖNESĮ GIMUSIUS

mokytoją Arvydą Jankų 2 dieną
vyr. mokytoją Saulių Jankeliūną 14 dieną
direktorę Astą Barčiauskienę 19 dieną
vyr. mokytoją Laisvę Monkevičienę 20 dieną
koncertmeisterę Vitaliją Riškuvienę 22 dieną
mokytoją metodininkę Vaivą Bukantienę 24 dieną
direktorės pavaduotoją ūkio reikalams Albiną Bagdonavičių 30 dieną