mokykla
 

alt

Rugsėjo 1 dieną, 14 val.
kviečiame į mokslo ir žinių dienos šventę!
 
 
*********************
 
 
Kelmės meno mokykla (adresas Laisvės gynėjų a. 1, LT-86142 Kelmė, kodas 290113170) skelbia atranką laisvoms mokytojo pareigoms užimti:
1. Akordeono mokytojo Pakražančio gimnazijos muzikos skyriuje:
    Darbo krūvis – 26 savaitinės valandos.
    Darbo sutarties rūšis – terminuota.
2. Birbynės instrumento mokytojo:
    Darbo krūvis – 18 savaitinių valandų.
    Darbo sutartis – neterminuota.
3. Fortepijono ir koncertmeisterio mokytojo Kražių Žygimanto Liauksmino gimnazijos muzikos skyriuje:
    Darbo krūvis – 26 savaitinės valandos.
    Darbo sutartis – neterminuota.
4. Koncertmeisterio:
    Darbo krūvis – 24 savaitinės valandos.
    Darbo sutartis – neterminuota.
Kvalifikaciniai reikalavimai pretendentui:
Asmuo, siekiantis dirbti mokytoju (toliau – pretendentas), turi atitikti Lietuvos Respublikos švietimo įstatymo (2011-03-17 Nr. XI-1281) 48 straipsnyje nustatytus reikalavimus.
Pretendentas pateikia šiuos dokumentus:
1. Prašymą dalyvauti atrankoje (laisva forma).
2. Asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją.
3. Išsilavinimą patvirtinančio dokumento kopiją.
4. Gyvenimo aprašymą.
5. Pedagogo kvalifikaciją patvirtinančio dokumento kopiją.
6. Pedagoginių ir psichologinių žinių išklausymo dokumento kopiją.
7. Atrankai pretendentas taip pat gali pateikti buvusių darboviečių rekomendacijų.
Pretendentai dokumentus pristato asmeniškai arba siunčia registruotu laišku arba elektroniniu paštu adresu www.kelmesmenom.w3.lt 
Dokumentų originalai pateikiami atrankos dieną ir sutikrinti grąžinami pretendentui.
Dokumentai priimami iki 2016 m. rugpjūčio 16 d. (14 kalendorinių dienų nuo atrankos paskelbimo dienos, įskaitant atrankos paskelbimo dieną), šiuo adresu: Kelmės meno mokykla, Laisvės gynėjų a.  1, LT-86142 Kelmė. Telefonai pasiteirauti: ( 8 427) 60 194; (8 427) 60 193.
Pretendentai, atitinkantys reikalavimus, 2016 m. rugpjūčio 17 d. 10 val. kviečiami į pokalbį Kelmės meno mokyklos direktoriaus kabinete.

KELMĖS MENO MOKYKLA

Skelbia papildomą mokinių priėmimą 

2016–2017 m. m.

Rugsėjo 2 d. 14 val.

I. Į formalųjį švietimą papildančio ugdymo ilgalaikes programas:

- fortepijono (8 m. mokymo programa);

- smuiko (8 m. mokymo programa);

- gitaros (8 m. mokymo programa);

- mušamųjų instrumentų (8 m. mokymo programa);

- akordeono (8 m. mokymo programa);

- pučiamųjų: tūbos, trimito, trombono, saksofono (8 m. mokymo programa);

- liaudies instrumentų: birbynės, kanklių (8 m. mokymo programa);

- chorinio dainavimo (8 m. mokymo programa);

- solinio dainavimo (8 m. mokymo programa);

- berniukų choro (8 m. mokymo programa);

- choreografijos (7 m. mokymo programa);

- dailės (7 m. mokymo programa);

- teatro (6 m. mokymo programa).

       Norinčius išmokti groti pasirinktu instrumentu, dainuoti, šokti, piešti, kviečiame mokytis neformalaus ugdymo trumpalaikėse programose: 

- mėgėjų;
- studijinio mokymo (muzikos, šokio, dailės, teatro);
- suaugusiųjų meninės saviraiškos (muzikos, dailės, šokio).

       Taip pat kviečiame 3–6 metų vaikučius mokytis ankstyvojo muzikinio ugdymo ir 5–7 metų vaikučius mokytis ankstyvojo choreografinio ugdymo grupėse. 

 Prašymai priimami

Kelmės meno mokyklos (Laisvės gynėjų a. 1) 2 aukšte, sekretorės kabinete.

Mokslas mokamas.

Informacija teikiama telefonais: 8 427 60193, 8 427 60194, 8 427 60195.

 
 

RUGPJŪČIO MĖNESĮ GIMUSIUS 

Albiną Kalvaitienę 15 d.
Gerimantą Ruką 15 d.
Ramą Povilaitienę 20 d.
Darių Skruodį 21 d.
Aureliją Ščeponavičienę 26 d.