Kelmės meno mokykla
  mokykla
 

 
KELMĖS ALGIRDO LIPEIKOS MENŲ MOKYKLA
 
Skelbia mokinių priėmimą
2018–2019 m. m.
 
I. Į formalųjį švietimą papildančio ugdymo ilgalaikes programas:
       - fortepijono (8 m. mokymo programa);
       - smuiko (8 m. mokymo programa);
       - gitaros (8 m. mokymo programa);
       - mušamųjų instrumentų (8 m. mokymo programa);
       - akordeono (8 m. mokymo programa);
       - pučiamųjų: tūbos, trimito, trombono, saksofono
         (8 m. mokymo programa);
       - liaudies instrumentų: birbynės, kanklių
         (8 m. mokymo programa);
       - chorinio dainavimo (8 m. mokymo programa);
       - solinio dainavimo (8 m. mokymo programa);
       - choreografijos (7 m. mokymo programa);
       - dailės (7 m. mokymo programa);
       - teatro (6 m. mokymo programa).
      II. Į neformaliojo ugdymo trumpalaikes programas:
       - ankstyvojo muzikinio ugdymo (grupė 3–6 m. vaikams);
       - ankstyvojo choreografinio ugdymo
          (grupė 5–7 m. vaikams);
       - mėgėjų: instrumentų (fortepijono, akordeono, kanklių,  
          birbynės, gitaros, mušamųjų), dainavimo;
       - studijinio mokymo (šokio, dailės, teatro);
       - suaugusiųjų meninės saviraiškos: muzikos (grojimas
         pasirinktais instrumentais, dainavimas), dailės, šokio.

Prašymai priimami

Kelmės Algirdo Lipeikos menų mokyklos (Laisvės Gynėjų a. 1) 2 aukšte, sekretorės kabinete.

Mokslas mokamas.

Informacija teikiama telefonais: 60193, 60194.

 

 


 
 
 
 
 
SVEIKINAME

 

 
Vaizdo rezultatas pagal užklausą „gėlių paveikslai“