mokykla
 

 

KELMĖS ALGIRDO LIPEIKOS MENŲ MOKYKLA

 
Papildomas mokinių priėmimas
į muzikinį, dailės, choreografijos ir teatro skyrius vyks
rugsėjo 4-8 d.

Siūlome mokytis :

                    I. Formalųjį švietimą papildančio ugdymo ilgalaikėse
                          programose:
                     - fortepijono (8 m. mokymo programa);
                     - smuiko (8 m. mokymo programa);
                     - gitaros (8 m. mokymo programa);
                     - mušamųjų instrumentų (8 m. mokymo programa);
                     - akordeono (8 m. mokymo programa);
                     - pučiamųjų: tūbos, trimito, trombono, saksofono (8  m.
                       mokymo programa);
                     - liaudies instrumentų: birbynės, kanklių (8 m. mokymo
                       programa);
                     - chorinio dainavimo (8 m. mokymo programa);
                     - solinio dainavimo (8 m. mokymo programa);
                    - choreografijos (7 m. mokymo programa);
                     - dailės (7 m. mokymo programa);
                     - teatro (6 m. mokymo programa).
                  II. Neformalaus ugdymo trumpalaikėse programose:
                     - ankstyvojo muzikinio ugdymo (grupė 3–6 m. vaikams);
                     - ankstyvojo choreografinio ugdymo (grupė 5–7 m.
                       vaikams);
                     - mėgėjų: instrumentų (fortepijono, akordeono, kanklių,
                       birbynės, gitaros, mušamųjų), dainavimo;
                     - studijinio mokymo (šokio, dailės, teatro);
                     - suaugusiųjų meninės saviraiškos: muzikos (grojimas
                       pasirinktais instrumentais, dainavimas), dailės, šokio.
 
Prašymai priimami
 
Kelmės Algirdo Lipeikos menų mokyklos
(Laisvės Gynėjų a. 1) 2 aukšte, sekretorės kabinete.

Mokslas mokamas.

Informacija teikiama telefonais: 60193, 60194.

 

alt 
 
 
SVEIKINAME
BIRŽELIO MĖNESĮ GIMUSIUS
 
Rasą Vozbinienę 8 d.
Saulių Jankeliūną 14 d.
Direktorę Astą Barčiauskienę 19 d.
Laisvę Monkevičienę 20 d. 
Vaivą Bukantienę 24 d. 
Darių Virbicką 30 d.
 
JUBILIEJINIO GIMTADIENIO
PROGA

Gabrielę Špukienę 2 d.