mokykla
 
KELMĖS MENO MOKYKLA
Skelbia papildomą mokinių priėmimą 2015/2016 m. m.
į šias mokymo programas:
Pradinio muzikinio formalųjį švietimą papildančio ugdymo 4 metų ugdymo programą:
solinio ir chorinio dainavimo, fortepijono, akordeono, styginių instrumentų, liaudies instrumentų, varinių pučiamųjų instrumentų, medinių pučiamųjų instrumentų, mušamųjų instrumentų, elektroninių instrumentų;
          Pagrindinio muzikinio formalųjį švietimą papildančio ugdymo 4 metų ugdymo programą:
          solinio ir chorinio dainavimo, fortepijono, akordeono, styginių instrumentų, liaudies instrumentų, varinių pučiamųjų instrumentų, medinių pučiamųjų instrumentų, mušamųjų instrumentų, elektroninių instrumentų;
          Šokio formalųjį švietimą papildančio ugdymo 7 metų ugdymo programą;
          Dailės formalųjį švietimą papildančio ugdymo 7 metų ugdymo programą;
          Teatro formalųjį švietimą papildančio ugdymo 6 metų ugdymo programą;
          Neformaliojo švietimo programas:
          mėgėjų meninio ugdymo;
          išplėstinio meninio ugdymo;
          ankstyvojo meninio ugdymo;
          vaikų meninės saviraiškos ugdymo (teatro, dainavimo, šokio, dailės);
          suaugusiųjų meninės saviraiškos ugdymo.
Prašymai priimami

Kelmės meno mokyklos (Laisvės gynėjų a. 1) 2 aukšte, sekretorės kabinete

Priėmimas vyks:

į muzikinį skyrių – Laisvės gynėjų a. 1; rugsėjo 2 d. 1500 val.
į dailės ir choreografijos skyrius – Vytauto Didžiojo g. 47; rugsėjo 3 d. 1500 val.

Mokslas – mokamas

Informacija teikiama telefonais: 60193, 60194, 60195

                                                                                                    Direktorė

 

 

LIEPOS - RUGPJŪČIO MĖNESIAIS GIMUSIUS

mokytoją metodininkę Ritą Čekanauskienę liepos 16 d.
vyr. mokytoją Albiną Kalvaitienę rugpjūčio 15 d.
mokytoją metodininką Gerimantą Ruką rugpjūčio 15 d.
vyr. mokytoją Ramą Povilaitienę rugpjūčio 20 d.
vyr. mokytoją Aureliją Ščeponavičienę rugpjūčio 26 d.
 
 
JUBILIEJINIO GIMTADIENIO PROGA
 
 
vyr. mokytoją Darių Skruodį rugpjūčio 21 d.